• Danish
 • English

Seneste nyheder

Sensorer optimerer sprøjtestrategi

18-02-2011
Ukrudtssammensætning og bladarealforhold bestemmer i fremtiden behovet for sprøjtegifte. I hvert fald hvis det står til et nyt projekt, som skal bygge videre på resultaterne i projektet ”Den intelligente sprøjtebom”. Projektet skal med sensorregistrering muliggøre planlægningen af en optimeret sprøjtestrategi i marker – og nu også i afgrøder som korn og kartofler

20110218_behandlingshyppighedRegeringen iværksatte tilbage i 2004 en pesticidhandlingsplan for perioden 2004-2009. Målet var her at reducere landbrugsarealernes behandlingshyppighed til 1,7. Resultatet blev ved udgangen af 2009 på 2,58. Der skal derfor ske drastiske ændringer i måden at sprøjte de danske marker på, hvis udviklingen skal vendes.

Et nyt projekt, som bygger på resultaterne i projektet "Den intelligente sprøjtebom", vil nu ved udnyttelse af allerede kommercialiserede og komplementære sensorer til graduering af sprøjtegifte ved bekæmpelse af ukrudt, kartoffelskimmel og svampesygdomme i korn udvikle fremtidens intelligente sprøjteteknologi. Udbredelsen til afgrøder som korn og kartofler er nyt, da "Den intelligente sprøjtebom" primært har været centreret om realtidsbaseret ukrudtsbekæmpelse i majsmarker og sekundært i vinterhvede.

Mængden af blade afgør doseringen

Ukrudtsbekæmpelse foregår i dag stort set kun som bredsprøjtning. Det vil sige, at der sprøjtes over hele marken uanset, om der er ukrudt eller ej på alle områder af marken. Overbygningsprojektet til "Den intelligente sprøjtebom", der har fået navnet "Graduering af fungicider og herbicider i kartofler og korn", gør nu op med denne metode. Doseringen af sprøjtegifte bliver i stedet afmålt med udgangspunkt i efterbehandlede markkort over afgrøde og ukrudtssammensætningen samt deres størrelse og antal. Hidtil har disse kort være baseret på stikprøver grundet høje omkostninger. Mindre ændringer i sensorerne på den intelligente sprøjtebom vil gøre det muligt at registrere hele marken på effektiv vis.   

Mere konkret betyder det, at intelligente sensorer skal måle bl.a. ukrudtssammensætning og dækningsgrad og ud fra disse input ved nærmere udviklede algoritmer beregne doseringsmængden og sammensætning af en given sprøjtegift. I "Den intelligente sprøjtebom" sker det i realtid, da sprøjteprocessen igangsættes i det øjeblik ukrudtet er registreret. Derfor er der ikke tid til at vælge sprøjtemiddel ej heller planlægger en overordnet strategi. Overbygningsprojektet registrerer først hele marken og muliggøre herved planlægningen af en overordnet og optimeret sprøjtestrategi og -plan.  

De anvendte sensorer skal ligeledes indsamle data til identifikation af ukrudtsarter - herunder ukrudtet art, position og antal, da disse data bl.a. er efterspurgt til grundlag for udvikling af fremtidige bekæmpelsesstrategier og sædskiftetilpasninger.

Projektet arbejder ud fra fem overordnede arbejdspakker:

 1. Bladmassebestemt skimmelsprøjtning i kartofler
 2. Bladmassebestemt svampesprøjtning i korn
 3. Modificering og evaluering af visionalgoritmer fra "Den intelligente sprøjtebom" til bekæmpelse af ukrudt i kartofler, korn og direkte sået korn i stub
 4. Bladmassebestemt nedvisning af kartoffeltop før høst
 5. Bladmassebestemt nedvisning af kvik og andet rodukrudt i korn før høst

Partnere

- Institut for Plantebeskyttelse og Skadedyr, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
- Institut for Biosystemteknologi, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet
- Institut for Kemi-, Bio-, og Miljøteknologi, Det Tekniske Fakultet, Syddansk Universitet
- CLAAS Agrosystems
- T&O Stelectric A/SKontaktperson
Rasmus Nyholm JørgensenRasmus Nyholm Jørgensen

Ph.D

Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet

M: 2778 7357

LOADEMAIL[rasj]DOMAIN[kbm.sdu.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Campusvej 55
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 6550 7400
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere