• Danish
  • English

Seneste nyheder

Støvsugerrobotter kan halvere tidsforbruget

14-11-2011
Undersøgelser fra 9 danske plejecentre viser, at tidsforbruget på støvsugning ved brug af støvsugerrobotter kan halveres i såvel boliger som fællesrum

20111114_roombaKilde: www.servicestyrelsen.dk

Afprøvningen er gennemført af Servicestyrelsen på ni plejecentre i fire kommuner i samarbejde med Norddjurs, Århus, Horsens og Høje-Taastrup Kommuner og Teknologisk Institut.

Der har i undersøgelserne været lagt vægt på at foretage de nødvendige ændringer i forhold til organisering og arbejdsgange. Målet har været konkret at dokumentere, hvor meget tid der kan spares, og yderligere opsamle praktisk viden om, hvordan besparelsen opnås.

Evaluering og resultater

Evalueringen af projektet viser positive resultater på flere områder:

- Tidsforbruget på støvsugning, fejning og tørmopning er reduceret med ca. 50 % i fællesrum og ca. 57 % i boliger.
- Særligt for fællesrum, hvor der støvsuges meget, har der vist sig en økonomisk gevinst.
- Hovedparten af medarbejderne mener, at støvsugerrobotterne har positiv effekt på arbejdsmiljøet.
- De ældre er overvejende tilfredse med støvsugningen.

Der er i forbindelse med afprøvningerne udgivet en business-case, som kan læses på Servicestyrelsens hjemmeside. Klik HER

Projektet har fået 4,5 mio. i støtte fra Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden).

Kontaktperson
Lise Skov PedersenLise Skov Pedersen

Fuldmægtig

Servicestyrelsen

LOADEMAIL[lpe]DOMAIN[servicestyrelsen.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere