• Danish
  • English

Seneste nyheder

Stor bevilling til velfærdsteknologisk forskning og innovation

21-11-2011
Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation har netop tildelt projektet [email protected] 70 millioner i støtte til en fokuseret forsknings- og innovationsindsats på det velfærdsteknologiske område. Projektet, hvor Innovationsnetværket RoboCluster deltager som én af mange partnere, skal være med til at forbedre patienters rehabilitering og pleje, samt øge patienternes mulighed for hjemmemonitoreret behandling.

20111122_patientathomeDer skal radikal nytænkning til i den danske sundhedssektor. Demografiske ændringer medfører, at den danske befolkning i løbet af de næste 10 år vil vokse med omkring 200.000 borgere i alderen 64+. Samtidig stiger den danske middellevealder løbende. En udvikling, som vil udfordre sundhedssektoren - og i særdeleshed sygehusvæsenet- med stigninger i mængden af borgere med behov for behandling af aldersbetingede lidelser og sygdomme. Dertil kommer en stigning af borgere med kroniske og behandlingskrævende sygdomme som diabetes og KOL samt hjerte- og muskel/skelet-lidelser.

Innovationsnetværket RoboCluster, en række danske og udenlandske videninstitutioner med Syddansk Universitet i spidsen samt 29 virksomheder - heraf 22 små og mellemstore virksomheder - har netop fået bevilliget 70 millioner til at oprette en SPIR-platform på projektet [email protected] SPIR er forkortelsen for Strategic Platform for Innovation and Research og udbydes af Det Strategiske Forskningsråd og Rådet for Teknologi og Innovation.

Projekt flytter patienter hjem

[email protected] overordnede mål er at give et teknologisk bidrag til færre og kortere sygehusophold. Projektet er et tværgående samarbejde mellem personale, patienter, private virksomheder og forskningsinstitutioner, som ved hjælp af nye velfærdsteknologiske produkter vil gøre det muligt at forbedre rehabiliteten og plejen af patienter, samt øge brugen af hjemmemonitoreret behandling.

Herudover er det målsætningen at forbedre kvaliteten og brug af ressourcer i behandlingen, bl.a. ved i højere grad at involvere patienterne i egen behandling og rehabilitering.

Udover en række nye resultater, som skal være med til at forme den danske sundhedssektor i fremtiden, giver projektet ny viden og procesværktøjer til private danske virksomheder, som kan hjælpe dem ind på det internationale marked for velfærdsteknologi. Fra forskernes side kan projektet benyttes til at styrke de involverede forskningsinstitutioner og samarbejdet mellem disse, virksomheder og sundhedssektoren generelt.

Fakta om bevillingen

Det Strategiske Forskningsråd bidrager med 45 mio. kr. og Rådet for Teknologi og Innovation bidrager med 25 mio. kr. Syddansk Vækstforum støtter projektet med 18,65 mio. Hertil kommer medfinansiering fra bl.a. en lang række private virksomheder, således at det samlede budget kommer op på ca. 190 mio. kr.

Overordnet leder af platformen bliver professor Uffe Kock Wiil fra Syddansk Universitet.

Du kan i fremtiden følge [email protected] på hjemmesiden www.patientathome.dk

Syddansk Vækstforum   FId
Kontaktperson
Uffe Kock WiilUffe Kock Wiil

Professor

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet

M. +45 6011 3565

LOADEMAIL[ukwiil]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere