• Danish
  • English

Seneste nyheder

Tablets i vuggestuen og skolen – en interaktiv fremtid?

01-12-2011
Nye teknologier er på indtog i skoler, børnehaver og vuggestuer. Men potentialet er endnu større og nye teknologier er hastigt under udvikling. Konferencen ”Interaktiv teknologi, leg og læring satte den 29. november fokus på emnet.

Den papirløse skole, iPads i vuggestuen og Tablets som kollaborativt læremiddel var blot nogle af overskrifterne ved konferencen "Interaktiv teknologi, leg og læring", som Skoleteknologisk Netværk, der er drevet af Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, afholdt den 29. november 2011 i Odense.

Konferencen, der havde mere end 200 deltagere fra bl.a. skoler og børnehaver i hele landet, satte fokus på mulighederne ved at anvende nye teknologier til stimulering af læringsprocesser i såvel skoler som børnehaver.

20111201_tabletiPads kan differentiere undervisningen

Et af dagens indlæg kom fra Lars Grønlund, der er formand for Børn-, Unge- og Kulturudvalget i Odder Kommune. Han fortalte, at Odder Kommune har vedtaget en visionær digital strategi, hvor alle elever og lærere fra kommunens skoler får udleveret en iPad til brug i undervisningen.

Én af årsagerne til det digitale fokus var ifølge Lars Grønlund, at man i Odder Kommune havde erkendt, at hvis man i fremtiden skulle kunne aktivere eleverne i undervisningen, så måtte man følge med på den digitale bølge, som har fundet vej helt ind på børneværelserne.

Ønsket med brugen af iPads i skolerne var at gøre verden mindre og Odder Kommune større. Man ville fra kommunens side etablere en digital skoletaske, som inddrager en række kommunkationskanaler - ex video og lyd - og som er i balance med den verden børnene kender fra tiden uden for skolen.

Et af ordningens helt store målsætninger var ligeledes at bruge iPaden og dens teknologiske formåen til at udvide midterfeltet af elever, som traditionelt er det område, som skolen er god til at tage hånd om. Måden, hvorpå iPaden kunne understøtte dette, var ved at muliggøre en langt højere grad af differentieret undervisning med specifikke apps og programmer.

Tablets øger samarbejdet i skolen

Netop muligheden for at bruge iPads - eller tablets generelt - som værktøj til større differentiering af undervisningen blev understøttet af et ved Marianne Georgsen, der er lektor ved Aalborg Universitet. Hun præsenterede deltagerne for et projekt, hvor Aalborg Universitet videnskabeligt har undersøgt brugen af tablets som kollaborativ værktøj i undervisningen. Helt konkret placerede man 16 touchskærme i undervisningslokalerne tæt ved elevernes pladser for herved at kunne bruge dem i alle aspekter af den daglige undervisning.

Nogle af projektets resultater var, at brugen af tablets gav eleverne en langt højere grad af selvstyring i arbejdet med deres opgaver, og at teknologien generelt gav større mulighed for at inkorporere multimodale udtryk på daglig basis. Herudover gav de anvendte tablets mulighed for at inddrage flere "stemmer" i undervisningen - hermed ment, at elevernes arbejde kunne hentes direkte fra de opstillede touchskærme og præsenteres for hele klassen.

USB-stiks - lavpraktisk teknologi i børnehaven

En tredje oplæg på dagen kom fra Børnehuset Lærkeparken i Odense. Repræsentanter fra institutionen fortalte, hvordan alle børn i børnehuset har hvert deres personlige USB-stik til lagring af fx billeder af barnets dagligdag i børnehaven. Samtidig benytter børnehuset i mange tilfælde digitale puslespil, hvor en gruppe børn styrer spillet på computeren mens andre grupper på en storskærm peger ud, hvor de enkelte brikker skal placeres.

Se mere om, hvem der yderligere holdt oplæg ved konferencen i konferenceprogrammet HER

Kontaktperson
Steen UlrichsenSteen Ulrichsen

Projektudvikler

Teknologisk Institut - Skoleteknologisk Netværk

LOADEMAIL[shu]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere