• Danish
  • English

Seneste nyheder

Hvad skal drive gennembruddet af telemedicin?

03-03-2011
Mangel på bl.a. fælles standarder og formulering af strategiske telemedicinske dagsordener i det danske sundhedsvæsen er blot to af flere punkter, som er med til at hæmme det endelige gennembrud for telemedicin i den danske sundhedssektor

20110303_telemedicinSåledes var nogle af pointerne, som blev fremsat ved konferencen "Det telemedicinske gennembrud - hvornår", som blev afholdt den 1. marts 2011 i Ingeniørens Hus i København. Konferencen samlede et bredt udsnit af oplægsholdere og deltagere fra hele den danske sundhedssektor samt virksomheder med speciale eller interesse for intelligent telemedicin. Dagens formål var at forsøge at finde frem til et svar på, hvordan og hvornår anvendelsen af telemedicin vil tage fart i det danske sundhedssystem.

Buddene herpå var mange, men nogle generelle tendenser dukkede gennem konferencens forskellige indlæg særligt frem.

Tekniske standarder mangler

20110303_konference_elsebethoglarsBlandt oplægsholdernes mange bud blev specielt manglen på teknologiske standarder, som kan binde eksisterende og fremtidige løsninger sammen, nævnt flere gange. Bl.a. Lars Hulbæk, der er souschef i MedCom, forklarede i sit key-note oplæg, at der er særligt behov for, at markedets både eksisterende og fremtidige løsninger kan tale sammen med hinanden og hospitalernes systemer.

I dag findes der overordnet set intet fælles "datasprog" og ingen fælles tilslutningsmuligheder, så patientenheder let og ligetil kan overføre deres opsamlede data til hospitalernes systemer. Der er derfor, med Lars Hulbæks egen formulering, brug for et nationalt indeks for hjemmemonitoreringsdata - og herunder også teknisk support af dataforbindelserne. Nogen skal altså blive enig om, at ensrette de data, som opsamles blandt telemedicinens brugere.

20110303_konference_salPå trods af manglen på fælles standarder var Lars Hulbæk ellers overvejende positiv for udsigterne for et dansk telemedicinsk gennembrud. Et synspunkt, som han bl.a. understøttede med, at der på regionalt plan er en fælles strategi på vej, at efterspørgslen og behovene er til stede samt at udbuddet af teknologiske løsninger allerede er godt.

Udover Lars Hulbæk var også Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, og Sture Pettersen, adm. manager ved Tromsø Telemedicine Laboratory, key-note speakers ved konferencen.

Telemedicin skal tænkes strategisk

Én af konferencens øvrige oplægsholdere var Peder Jest, direktør ved OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus. Han lagde først og fremmest vægt på, at telemedicin skal implementeres i den danske sundhedssektor som et strategisk redskab. Denne holdning understøttede han bl.a. i, at det i hans optik ofte er på ledelsesniveau, at udfordringerne omkring indkøb og implementering af telemedicinske løsninger findes.

Sagt med andre ord, er der ifølge Peder Jest blandt brugerne en god vilje til at benytte telemedicin og blandt det kliniske personale gode evner til at håndtere teknologierne. Til gengæld er der udfordringer på ledelsesniveau - og særligt topledelsesniveau -, da indførelsen af telemedicin ofte her baseres på økonomiske rationaler. Og tit, som Peder Jest selv formulerede det, i finansielle rammer baseret på fortid og ikke, som det måske burde være, på fremtidige forventninger.

Peder Jests oplæg var en del af undersporet "Udfordringer omkring implementering af telemedicinske løsninger". Konferencens øvrige underspor var: "Erfaringer og planer med telemedicinske løsninger i Danmark", samt "Nye teknologier til telemedicinske løsninger".

20110303_elsebethPotentialer og barrierer

Elsebeth Gerner Nielsen, rektor ved Designskolen Kolding, bandt konferencens mange forskellige oplæg sammen. Hun stod derfor også for dagens endelige opsummering sammen med facilitatorerne fra de tre underspor.

Hun lagde her vægt på, at dagen overordnet set havde synliggjort nogle potentialer såvel som barrierer for gennembruddet af telemedicin i den danske sundhedssektor. Blandt potentialerne var mulighederne for at de telemedicinske teknologier kan være med til at forebygge patienters genindlæggelser, reducere dødsfald og forbedre tværsektionelt samarbejde i sundhedssektoren.

Blandt barriererne var igen spørgsmålet om fælles standarder. Men også udfordringer omkring stratificering af patienter - hvilke patienter egner sig bedst til telemedicinske løsninger -, samt misforhold mellem politikeres ønsker om telemedicin og embedsmændenes reelle muligheder for at indfri ønskerne. Ligeledes blev der under barriererne nævnt, at der i dele af sundhedssektoren er en form for "vi-venter-på-messias-holdning". Dermed ment, at mange venter på at gennembruddet sker uden blot at komme i gang og være med til at skabe gennembruddet.

Konferencen var arrangeret af Klyngeinitiativet RoboCluster, Syddansk Universitet, Region Syddanmark, MedCom og Ingeniørforeningen IDA.

Hvad er din holdning?

Hvad skal der til for at starte det telemedicinske gennembrud i den danske sundhedssektor? Er du fx enig med Peder Jest, der mener, at der skal ske holdningsændringer på ledelsesniveau? Giv os din kommentar herunder:

Kontaktperson
Conny HeidtmannConny Heidtmann

Projektleder

Klyngeinitiativet RoboCluster

M +45 2058 5132

LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere