• Danish
  • English

Seneste nyheder

To netværk går solo

31-10-2011
De to RoboCluster-netværk MedicNet og Agrobotic Network springer nu ud og får hver deres egen hjemmeside. Målet er at skabe større synlighed om netværkenes aktiviteter og projekter på områderne sundhedsteknologi og grønne robotter.

En af Innovationsnetværket RoboClusters kerneopgaver er at skabe netværk mellem bl.a. virksomheder og offentlige instanser. På hvert af RoboClusters fire indsatsområder drives et eller flere fagspecifikke netværk, som skal understøtte denne opgave. MedicNet på området for pleje & sundhed og Agrobotic Network på biologisk produktion. De to netværk kan nu opleves på hver deres egen hjemmeside.

20111028_medicnetMedicNet - sundhedsteknologisk netværk

MedicNet er RoboClusters netværk for udvikling af nye, innovative robotteknologiske projekter til sundhedssektoren - de såkaldte sundhedsrobotter.

Du finder fremover MedicNet på www.medicnet.nu. Hjemmesiden vil fremadrettet være netværkets medlemsplatform, hvor du kan få tæt kontakt til udviklere, leverandører, aftagere, slutbrugerorganisationer og offentlige myndigheder inden for sundhedssektoren. Netværket samler relevante parter fra branchen og skaber bevågenhed, viden og synergi omkring mulighederne for robotter, automation og intelligente systemer til hospitaler.

Som medlem inviteres du løbende til netværksbesøg, inspirationsture, tema-workshops og til deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter. Hvis du har en gratis medlemsprofil på RoboClusters hjemmeside, hvor du har markeret interesse i pleje og sundhed, så er du allerede gratis medlem af MedicNet.

For yderligere informationer om MedicNet og netværkets aktiviteter,kontakt Conny Heidtmann, projektleder i RoboCluster, på mobil 2058 5132 eller mail [email protected]

20111028_agroboticnetworkAgrobotic Network - netværk for grønne robotter

Robotter og automatiseringsteknologi til landbrug, gartneri, frugtavl, parker og grønne områder, samt al anden produktion af biologisk materiale er i fokus, da de kan være med til at skabe større udbytte af vores eksisterende ressourcer. Derfor har RoboCluster i 2009 oprettet Agrobotic Network, der skal fremme udviklingen af grønne robotter.

Du finder Agrobotic Network på www.agroboticnetwork.dk. Netværket indsamler, udvikler og formidler viden, idéer og projektmuligheder, med det formål at skabe teknologisk udvikling, innovation, forretningsudvikling og nye områder for forskning inden for robotteknologi til biologisk produktion.

Som medlem af Agrobotic Network får du bl.a. adgang til workshops om nye og innovative projekter, invitationer til samarbejde og partnerskab mellem forskere og virksomheder og log-in til forum for videndeling og udvikling af nye idéer til samarbejde og forretningsudvikling. Hvis du har en gratis medlemsprofil på RoboClusters hjemmeside, hvor du har markeret interesse i biologisk produktion, så er du allerede gratis medlem af Agrobotic Network.

For yderligere informationer om Agrobotic Network og netværkets aktiviteter, kontakt Keld Bertelsen, projektleder i RoboCluster, på mobil 6011 3998 eller mail [email protected] eller Bent Bennedsen, projektleder i RoboCluster, på mobil 2440 9874 eller mail [email protected]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere