• Danish
  • English

Seneste nyheder

Træk dit kørekort i en bilsimulator

20-06-2011
Et nyt projekt sat i søen af Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Lillebælt udvikler netop nu en avanceret bilsimulator, som objektivt skal måle personers evne til at føre bil. Systemet skal være med til at minimere antallet af farlige bilister på de danske veje

20110621_bilsimNår danske bilister skal have deres fysiske evner til at føre bil vurderet foregår det i dag gennem en praktiserende læge, som udsteder en attest om bilistens egnethed til "at føre motorkøretøj på betryggende måde". For mange aldrende, sygdomsramte eller handicappede bilister er lægens vurdering af stor følelsesmæssig karakter, da manglende mulighed for at føre bil kan være afgørende for eksempelvis den enkelte persons sociale liv. Ligeledes er beslutningen for de praktiserende læger følelsesladet, da de her skal fungere politiets forlængede arm og derved risikere at miste noget af deres fortrolighed hos den enkelte patient.

Der findes i dag ingen kommercielle systemer, som objektivt kan måle og analysere bilisters fysiske køreegenskaber. Ej heller findes der nogen form for systemer, som kan måle eksempelvis diverse medikamenters indvirkning på bilisters evne til at føre bil. Det vil et nyt projekt mellem Odense Universitetshospital, Syddansk Universitet og Erhvervsakademiet Lillebælt nu lave om på.

Avanceret bilsimulator måler køreevner

Projektet, som er opstartet i begyndelsen af 2011, stiler mod at forebygge trafikulykker gennem en forskningsbaseret udvikling af en testsimulator, der muliggør en virkelighedstro, valid og risikofri måling af personers evner til at køre bil samt håndtere vanskelige situationer under kørslen.

Bilsimulatoren er baseret på en kommerciel simulator og tre store fladskærme. Indledningsvist er simulatoren opstillet i et lokale på Syddansk Universitet, men vil efter en indledende afprøvning blive installeret i en rigtig bil og opstillet hos transportcenteret hos Erhvervsakademiet Lillebælt. Årsagen til installeringen i en rigtig bil er, at det fra andre simulatorer har vist sig at have indflydelse på køreresultaterne om testpersonerne sidder i en rigtig bilkabine eller ej.

For projektet og dets deltagere er det et særligt indsatsområde, at simulatorens metoder giver et objektivt samt et hurtigt, billigt og præcist grundlag for stillingtagen omkring den enkelte bilists evne til at (gen)erhverve kørekort. Samtidig skal simulatoren benyttes til at udforske sygdommes og handicaps betydning for føreevnen. Simulatoren skal dermed risikofrit kunne konstruere forskellige forløb med vanskelige og farlige trafikale forhold samt uheldsituationer, og førerens adfærd og reaktioner hurtigt og præcist kunne registreres og analyseres og danne grundlag for en beslutning omkring muligheder for erhvervelse af kørekort.

Simulatoren er yderligere tænkt som et skridt i den rigtige retning mod færre færdselsuheld på de danske veje.

Projekt i fire faser

Projektet arbejder indledningsvist med opstilling og indledende tests af det anskaffede udstyr. Når denne del er afsluttet sammensættes de testprogrammer, som skal udgøre de trafikale scenarier og forløb. Projektets sidste to faser fokuserer på henholdsvis indsamling af referencedata fra et stort antal raske forsøgspersoner samt test af enkeltindivider i forbindelse med kørekortsager.

Dele af projektet udføres i internationalt samarbejde med VTT Technical Research Centre of Finland og den spanske virksomhed Brainstorm, som leverer løsninger til real-time 3D grafik. Yderligere søges der i øjeblikket samarbejde med en italiensk partner omkring videoanalyse af adfærd via ansigtsanalyse.

Kontaktperson
Morten HansenMorten Hansen

Lektor

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet - Syddansk Universitet

T +45 6550 7402

LOADEMAIL[moh]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

robocluster

Kort om Innovationsnetværket RoboCluster 

Innovationsnetværket RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Campusvej 55
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 6550 7400
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

Bevillingsgivere