• Danish
  • English

Seneste nyheder

Øjnene væk fra de sociale robotter

31-05-2012
Sociale robotter i det offentlige rum behøver hverken have ansigt eller ligne et menneske. Til gengæld er det vigtigt, at de kan aflæse menneskers forskellige signaler. Det er nogle af konklusionerne i et netop afsluttet eksamensprojekt om udvikling af guidelines til design af sociale robotter fra Syddansk Universitet

20120531_robotskraldespandSkal robotter i det offentlige rum være runde og rolige eller skal de være firkantede og fulde af fart? I takt med at robotteknologi i større og større omfang bliver fast inventar i alle dele af samfundet og hverdagen følger nye spørgsmål med i kølvandet. Og ikke mindst spørgsmålet om teknologiernes form, udseende og væremåde.

Et netop afsluttet eksamensprojekt fra Syddansk Universitet er dykket dybere ned i problemstillingen omkring guidelines for design af sociale robotter i det offentlige rum.

Projektet, der har taget sit udgangspunkt i både teoretiske designovervejelser på området samt flere interviews med brugere og testkørsler, konkluderer, at robotter i det offentlige rum ikke nødvendigvis behøver et ansigt eller at ligne mennesker for at kunne skabe en social relation eller interaktion med mennesker. Til gengæld har både interviews og tests vist, at abstrakte former og designs, som dog skal relatere sig til robottens funktionsområde, i særdeleshed er nok til at skabe et socialt samvær mellem menneske og robot.

En anden konklusion i projektet er, at robotter til social interaktion bør kunne afkode menneskers reaktioner på kommunikationen mellem de to. Projektets tests med en robotskraldespand viste, at robottens manglende mulighed for løbende at tilpasse interaktionen efter menneskers kulturelle forventninger til forløbet i en dialog gav nogle kommunikative og betjeningsmæssige udfordringer samt begrænsninger for brugen.

Som en sidste konklusion gør projektet rede for, at design af sociale robotter ikke udelukkende handler om et smukt ydre. Design og formgivning af robotter og robotteknologi handler i højere grad om at tilpasse robotterne, så de ikke afskrækker men indbyder til interaktion med mennesker.

Robotskraldespand med
rod i teori og forventninger

Projektet, der er udarbejdet af masterstuderende ved Syddansk Universitet i Sønderborg Stefan Lydal Langpap, har taget sit udgangspunkt i målsætningen om at udvikle en funktionel prototype til test i det offentlige rum. Med rod i interviews og teoretiske overvejelser omkring design af robotteknologi til det offentlige rum har Stefan Lydal Langpap udviklet en interaktiv robotskraldespand til test i bl.a. et gågademiljø - for derved at kunne nærme sig en række guidelines for design af sociale robotter.

Teoretisk har projektet fokuseret på en diskussion af designbehov inden for områder som fx sociale robotters evne til at opfatte og interagere med omverdenen, hvordan omverdenen opfatter denne interaktion samt samspillet og kommunikationen mellem mennesker og robotter.

De teoretiske diskussioner og overvejelser er sammen med resultaterne af interviews med udvalgte fokusgrupper blevet kogt ned til den føromtalte interaktive robotskraldespand, der er blevet testet i et gågademiljø i Sønderborg. Robotskraldespandens funktioner begrænsede sig i denne prototype til at kunne køre mellem mennesker, indsamle affald i stil med en traditionel skraldespand samt indgå i interaktion med borgere på gaden omkring nogle udvalgte emner som fx vejrudsigten.

Robotskraldespanden var yderligere programmeret til at kunne sige "hej" til folk på gaden for at indgyde til yderligere interaktion - hvilket herefter skete på robottens touchskærm gennem udvalgte menupunkter.

Vil du vide mere om projektet, dets resultater samt overvejelser om design af sociale robotter. Kontakt Stefan Lydal Langpap. Se kontaktinfo herunder.

Kontaktperson
Stefan Lydal LangpapStefan Lydal Langpap

Masterstuderende

Syddansk Universitet

LOADEMAIL[kontakt]DOMAIN[stefanlydal.dk ]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere