• Danish
  • English

Seneste nyheder

900 millioner til udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser

24-05-2012
Hvert tredje år investerer og fordeler staten 900 millioner kroner til udvikling af nye teknologiske kompetencer og serviceydelser til det danske erhvervsliv. Hjemmesiden bedreinnovation.dk giver lige nu danske virksomheder mulighed for at få indflydelse på hvilke teknologier, staten de kommende år skal investere i.

20120524_bedreinnovationTeknologisk Instituts Center for Robotteknologi, der er konsortiepartner i Innovationsnetværket RoboCluster, har i den forbindelse indsendt en række forslag til, hvordan man bedst udnytter denne investering de kommende tre år. Forslagene bygger på de oplevelser, erfaringer og behov, som centeret kan se vil blive en strategisk faktor i fremtiden - bl.a. for fortsat at udvikle både den industrielle produktion og velfærdssystemet i Danmark.

Det er derfor også på velfærdsområdet og inden for den industrielle produktion, at Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi anbefaler den største indsats. Begge områder står over for de største innovative gennembrud i årtier, hvorved en stor effekt vil kunne opnås med målrettede investeringer. Hvordan den præcise indsats og fokus defineres, afhænger i høj grad af slutbrugerne - dvs. de virksomheder og sundhedsinstitutioner, som oplever mange af de udfordringer og tidskrævende processer, som teknologien skal gøre op med, og som skal have den daglige omgang med teknologien i fremtiden.

- Vi er afhængige af, at virksomhederne går med ind i opgaven og er med til at definere vores arbejde og indsats på området de kommende år. Derfor vil vi gerne opfordre alle til at læse forslaget igennem og kommentere på det, og gøre virksomhedernes holdninger og synspunkter på området til kende. Vi værdsætter, læser og anvender faktisk jeres kommentarer til udvælgelse af vore aktiviteter. Hold jer derfor ikke tilbage, siger Søren Peter Johansen, Teamleder hos Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

Robots as Co-Workers

Det ene af de indsendte forslag handler om udvikling af fleksible robotter, som er nemme og intuitive at bruge, og som åbner for en vidensbaseret, højteknologisk automatisering som strategisk redskab til at distancere sig fra de globale konkurrenter.

- Indsatsen skal lede til et tættere samarbejde mellem danske videninstitutioner (SDU, DTU og AAU) og fremstillingsvirksomheder, som i dag er under pres pga. de mange dyre manuelle montage- og pakkeoperationer. Netop samarbejdet med videninstitutionerne som har avanceret udstyr og viden inden for produk¬tion og robotteknologi skal bringes i aktivt i spil, siger Søren Peter Johansen.

Læs og kommenter forslaget på 'Robot- og automatiseringsteknologi' fra Teknologisk Institut HER

Hospitalsautomation

Et andet forslag har fokus på design, udvikling og implementering af de nyeste robotteknologier på de danske hospitaler, så der kan implementeres bedre arbejdsmiljø, frigørelse af ressourcer til efteruddannelse og bedre patientsikkerhed, samt en effektivisering og kvalitetsforbedring af en række fysisk krævende funktioner.

Eksempler på dette kan bl.a. være automatisering i sterilcentraler og operationsområder, distribution af mad, pilledispensering, medicinblanding, logistik, sengevask, blodprøvetransport m.fl.

- Vores mål er at tilbyde en palette af ydelser, der gør sygehusene og den enkelte områdeansvarlige i stand til at igangsætte effektiviseringer og arbejdsmiljø¬forbedringer baseret på de nyeste danske og internationale erfaringer og teknologier. Paletten af ydelser skal samtidig sikre, at udviklingen af de enkelte områder på sygehusene kan få tilført de nødvendige tekniske kompetencer på ny teknologi - herunder robotteknologi. En uafhængig ydelse, der har fokus på sygehusenes fremadrettede succes med fuld udnyttelse af tidens automatiseringsmuligheder, siger Rune Larsen, der er sektionsleder hos Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

Læs og kommenter forslaget på ' Integreret velfærdsinnovation' fra Teknologisk Institut HER

Hightech pilotproduktion

Et tredje forslag handler om at skabe en fælles strategisk innovationsplatform for danske virksomheder. Ved at krydse ny teknologi med traditionel teknologi vil der kunne søsættes helt nye virksomheder og derved skabes nye, danske arbejdspladser.

Platformsforslaget tilbyder pilotproduktion af fremtidens avancerede komponenter og produkter, og sikrer at selv mindre virksomheder, uden den nødvendige teknologiske infrastruktur, kan få tilbudt en samlet teknologipalette, så de er rustet konkurrencemæssigt mod udlandet.

Læs og kommenter forslaget på ' Hightech Pilotproduktion' fra Teknologisk Institut HER

Kontaktperson
Søren Peter JohansenSøren Peter Johansen

Teamleder

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

T. +45 7220 2859

LOADEMAIL[spj]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere