• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ambitiøs investering i telemedicin

21-08-2012
Regeringen vil sætte skub i udbredelsen af telemedicin og har afsat 80 mio. kr. til en national handlingsplan. Kommunernes Landsforening og Danske Regioner er tilfredse med, at der nu sættes fart på de telemedicinske løsninger.

20120821_telemedicinDet danske sundhedsvæsen står i de kommende år over for store økonomiske udfordringer. Og telemedicinske løsninger er et oplagt middel til at øge kvaliteten i behandlingen og højne patienternes tilfredshed - for færre ressourcer. Det er både regeringen, KL og regionerne enige om. Derfor investerer regeringen nu 80 mio. kr. i en national handlingsplan for udbredelsen af telemedicinske løsninger.

- Høj kvalitet i behandlingen kræver ikke nødvendigvis et fysisk møde mellem patient og sundhedspersonale. Telemedicinske løsninger giver borgerne mulighed for at blive hjemme i trygge rammer frem for at tage på sygehuset til hyppige, men ofte simple kontroller. Jeg er meget glad for, at vi med handlingsplanen nu begynder at hente de gevinster, som vi ved dette område rummer, siger sundhedsminister Astrid Krag (SF) i en pressemeddelelse.

Handlingsplanen indbefatter tre fokusområder. Et område skal afdække muligheder og gevinster ved implementering af telemedicinske løsninger. Et andet fokuserer på rammerne for anvendelsen af telemedicin, herunder referencearkitektur og behov for it-standarder. Endelig skal et tredje område afprøve og udbrede fem konkrete telemedicinske løsninger som udgangspunkt for en fastlæggelse af videre mål for udbredelse af telemedicinske løsninger.

De fem initiativer er:
1.Klinisk integreret hjemmemonitorering
2.Hjemmemonitorering for KOL-patienter
3.Telepsykiatri
4.Inernetpsykiatri
5.National udbredelse af telemedicinsk sårbehandling

Tilfredshed hos kommuner og regioner

Både Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner er tilfredse med, at der nu sættes fart på de telemedicinske løsninger.

- Det glædeligt, at vi i fællesskab med regionerne nu får sat fart på de telemedicinske løsninger. Det er til gavn for borgerne, og samtidig et stort skridt i retningen af, hvad vi i kommunerne gerne vil med det nære sundhedsvæsen. For telemedicin er en vigtig forudsætning for, at vi kan løse flere opgaver mere effektivt og tæt på borgeren. Nu er det afgørende, at vi får givet de medarbejdere, der kommer i borgernes hjem, et kompetenceløft, så de er rustet til at løse de opgaver, der er afledt af teknologien, udtaler formanden for KL's Social- og Sundhedsudvalg, Anny Winther.

Også regionerne tror på, at telemedicin kan medføre fordele for både borgere, kommune, region og stat.

- Der er en kæmpe styrke i, at vi nu får den telemedicinske behandling op i stor skala. Og med et samarbejde mellem regioner og kommuner kan vi nu komme op i omdrejninger med at styrke faglighed og kvalitet i det hele sundhedsvæsen. Kan vi sikre, at telemedicinen frigør ressourcer og ikke bare bliver et ekstra tilbud, er der store gevinster at hente - ikke bare for borgerne men også for regioner og kommuner, siger Ulla Astman, formand for Danske Regioners Sundhedsudvalg.

Handlingsplanen er et initiativ under Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011 til 2015, den er finansieret via Fonden for Velfærdsteknologi. Resultaterne fra handlingsplanen vil indgå i regeringens kommende digitaliseringsreform af velfærdsområderne.

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere