• Danish
  • English

Seneste nyheder

Automatiserbare processer søges

29-03-2012
Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi søger cases fra produktionsvirksomheder med manuelle processer, som ønskes automatiseret. Er det din virksomhed?

20120328_TII danske produktionsvirksomheder udføres ca. 85% af alle montage- og bearbejdningsprocesser i dag manuelt. Disse arbejdspladser er stærkt truede af udflytning til lavtlønslande. Derfor er der i Danmark, samt i EU, en stor politisk vilje til at få automatiseret disse processer, så produktionen og de deraf afledte arbejdspladser kan fastholdes lokalt.

Hvordan kan næste generation af robotter hjælpe os?

Teknologisk Institut har netop nu, sammen med førende europæiske forskningsinstitutioner og industrivirksomheder, startet flere spændende robotprojekter. Projekterne har som mål at udvikle fremtidens " robot co-worker" til brug ved håndtering, flytning, samling, montage og bearbejdningsopgaver i industrien - processer, som i dag ofte udføres manuelt. En "robot co-worker" er en robot, som hurtigt kan oplæres til at løse disse opgaver, ligesom hvis robotten var en lærling eller en ny kollega, der skulle sidemandsoplæres.

Der er brug for din virksomhed

For at sikre at resultaterne fra projektet bliver af en karakter, så de umiddelbart kan anvendes flest mulige steder i industrien, søger Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi lige nu virksomheder, som har den ovennævnte problemstilling inde på livet. Virksomhederne skal præsentere en eller flere cases fra deres produktion. Dette skal være cases, der hver skal vise en manuel proces, som virksomheden ønsker at automatisere.

Hvad får din virksomhed ud af at deltage?

Case-virksomhederne bliver inviteret til en følgegruppe. Ved at deltage i følgegruppen får din virksomhed førstehåndskendskab til de nyeste resultater inden for udviklingen af fremtidens robotter. Center for Robotteknologi vil ligeledes, i løbet af projektperioden, bede om virksomhedernes holdning til konkrete problemstillinger. Derudover vil der, i løbet af projektperioden, være mulighed for at indgå i intensive projektforløb, der vil munde ud i, at en eller flere af teknologiresultaterne fra projektet vil kunne blive implementeret på jeres virksomhed, dvs. at din virksomhed vil komme til at ligge helt i front mht. anvendelse af den nyeste teknologi inden for automation.

Center for Robotteknologi udvikler i øjeblikket i projektet AIM et beslutningsstøtteværktøj, der kan give et svar på, hvorvidt indkøb og installation af robotteknologi er en god, profitabel løsning for den specifikke virksomhed. Dette værktøj skal sikre, at din virksomhed får mulighed for at se de økonomiske konsekvenser i en investering på et mere nuanceret grundlag end ved anvendelse af en simpel cost-benefit-analyse.

Vil du præsentere din virksomheds manuelle processer og være med til at øge automatiseringsgraden i Danmark? Kontakt Søren Peter Johansen fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi og hør mere. Se kontaktdata herunder.

Kontaktperson
Søren Peter JohansenSøren Peter Johansen

Teamleder

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

T.+45 7220 2859

LOADEMAIL[spj]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere