• Danish
  • English

Seneste nyheder

Danske robotstyrker åbnede forum

22-03-2012
Nationale såvel som internationale robotforskere og –virksomheder blev mødt med en unik samlet præsentation af de danske robotteknologiske styrkepositioner, da partnerne i Innovationsnetværket RoboCluster holdt seminar før den officielle åbning af European Robotics Forum i starten af marts

I20120322_forumnnovationsnetværket RoboCluster indledte det netop afholdte European Robotics Forum med et seminar om danske robotteknologiske styrkepositioner. Netværkets konsortiepartnere fik dermed alle mulighed for at præsentere og fremhæve netop deres robotteknologiske styrker for et internationalt publikum bestående af forskere og virksomheder fra hele Europa. Et unikt forum, der for innovationsnetværkets partnere betyder øget international synlighed af de danske robotkompetencer - både samlet set og for den enkelte.

- Forummet var en enestående mulighed for at profilere både det samlede overblik over danske robotteknologiske styrkepositioner og selvfølgelig også Teknologisk Instituts specifikke styrker, som er blevet opbygget gennem de senere år. For at sikre at vi kommer med i de nye store europæiske samarbejdsprojekter, er det vigtigt, at omverdenen associerer Danmark som en af de førende robotklynger, fortæller Kurt Nielsen, der er teamleder hos Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

Og netop muligheden for ved forummet at vise omverdenen, at Danmark både teknologisk og designmæssigt er i front for udviklingen af fremtidens robotteknologi, fremhæves af Designskolen Kolding, som en styrke.

- På Designskolen Kolding ligger vores faglighed i interaktionen mellem teknologi og bruger, hvilket er en mere tværfaglig tilgang til robotik. Derfor har det naturligvis stor betydning at få taletid på en international robotkonference - både fordi en tværfaglig tilgang til robotteknologi for nogle stadig er nyt, og fordi vi som institution har behov for at formidle, hvordan tværfaglige teams kan gøre brug af designerens unikke kompetencer inden for interaktion og emotionelt design, fortæller Mette Strømgaard Dalby, der er udviklingschef ved Designskolen Kolding.

Det er en holdning, som understøttes af formanden for Innovationsnetværket RoboCluster Ole Ravn fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

- European Robotics Forum og ikke mindst præsentationen af styrkepositionerne hos partnerne i innovationsnetværket gav en unik mulighed for at vise de enkeltes og netværkets samlede profil. Vi kan give deltagerne en opsummering på vores arbejdsområder, da der jo sikkert sidder mange ude i Europa, som tror de ved, hvad vi kan, forklarer Ole Ravn, der også gennem forummets gode netværksmuligheder fik en invitation til deltagelse i et EU-projekt med hjem til DTU.

Samlet er vi stærke

Den samlede præsentation af de danske robotteknologiske styrkepositioner viste yderligere et samlet dansk robotforskningsmiljø på vej mod fremtiden.

- Et vigtigt output for robotforskningen på Aalborg Universitet er videnskabelige robotkonferencer, hvor der kan foregå en diskussion med kollegaer på de samme snævre områder. Jeg ser derfor en styrke i, at vi i innovationsnetværket samlet kunne præsentere dansk robotforskning - betydningen er måske ikke så stor for den enkelte institution, men samlet set virkede det stærkt, siger Thomas Bak, der er professor ved Aalborg Universitet.

En vej til større netværk

Udover muligheden for at præsentere egne eller fælles styrkepositioner har også forummets netværksdel en betydning for partnerne i Innovationsnetværket RoboCluster.

- At dette års konference blev afholdt i Odense muliggjorde, at mange af robotforskerne på Syddansk Universitet havde mulighed for at deltage - noget som gav dem mulighed for at udvikle deres netværk og de kontakter, som kan udvikle sig til nye projektmuligheder, fremhæver Lars Dyhr, der er institutleder på Syddansk Universitet.

Hvis du vil vide mere om de enkelte konsortiepartneres styrkepositioner på det robotteknologiske område, er du velkommen til at kontakte dem på mail eller telefon. Du finder kontaktdata HER

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Sekretariatsleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2119 4797

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere