• Danish
  • English

Seneste nyheder

Danskerne ser positivt
på robotter i hjemmet

18-06-2012
Nye undersøgelser viser, at danskerne er klar til at lukke velfærdsteknologierne ind deres hjem, når det i konkrete tilfælde giver mening for den enkelte borger. 51 pct. af kommunerne ser dog stadig borgeren som den største udfordring for indførelsen af velfærdsteknologier

Ældre Sagen offentliggjorde i starten af juni ved en konference under overskriften "Robotterne kommer - er borgerne med?" tre undersøgelser, som sætter fokus på velfærdsteknologi og implementeringen af den i danske hjem.

Undersøgelserne er baseret på henholdsvis en afdækning af ældres erfaringer med velfærdsteknologier, en undersøgelse af 85 kommuners brug/forventede brug af velfærdsteknologier samt en undersøgelse af den generelle befolknings holdninger til velfærdsteknologi. Herunder finder du et par af undersøgelsernes pointer samt link til de fulde undersøgelsesrapporter.

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi

Ældre Sagen har i samarbejde med Teknologisk Institut interviewet 48 borgere i alderen 63 til 90 år omkring deres erfaringer med velfærdsteknologi inden for områder som GPS-alarmsystemer, robotstøvsugere, træningsteknologier, automatiske badekabiner og telemedicinske løsninger.

De overordnede konklusioner i afdækningen er, at de interviewede ældre er åbne for brug af teknologiske løsninger på de adspurgte områder, men at de også samtidig peger på en række forudsætninger, som skal være opfyldt for at de får mest mulig værdi ud af brugen.

Omkring de konkrete teknologiløsninger gør undersøgelsen det klart, at de adspurgte finder en øget tryghed ved brug af GPS-alarmer til bl.a. demente borgere, fysisk aflastning ved brug af robotstøvsugere samt øget mulighed for at være selvhjulpen ved brug af træningsteknologier og større tryghed ved anvendelse af telemedicinske løsninger.

Derudover påpeger undersøgelsens adspurgte, at de vil være bekymrede, hvis robotstøvsugeren indføres som alternativ til personlig hjælp. Ligeledes gives der udtryk for, at den enkelte borger ikke må presses til at anvende træningsteknologier og at en teknologi som automatiske badekabiner ikke efter afprøvning kan opfattes som en erstatning af et traditionelt bad.

Læs hele undersøgelsen på Ældre Sagens hjemmeside - KLIK HER

Arbejdet i den kommunale hjemmepleje

Udover afdækningen af ældres holdninger til brugen af velfærdsteknologier har Ældre Sagen i samarbejde med TNS Gallup spurgt 85 kommuner om der nuværende eller fremtidige brug af velfærdsteknogier.

Blandt undersøgelsens resultater viser det sig, at mellem 81 og 99 pct. af de adspurgte kommuner enten anvender eller forventer at anvende de tidligere nævnte teknologier. Undtaget er de automatiske vaskekabiner, som kun 21 pct. enten anvender eller forventer at anvende.

Et andet interessant resultat af undersøgelsen er, at 51 pct. af de adspurgte kommuner ser brugerne som den største udfordring for indførelsen af nye teknologier. Men andre ord kan man sige, at arbejdet med velfærdsteknologier nu er nået et punkt, hvor det ikke længere handler udelukkende om teknologiudvikling men i lige så høj grad om at brugeroptimere både teknologierne og måden de "serveres" til borgerne på.

Se flere resultater af undersøgelsen på Ældre Sagens hjemmeside - KLIK HER

Befolkningens holdninger til velfærdsteknologi

I den tredje og sidste undersøgelse foretaget af Ældre Sagen i samarbejde med YouGov sættes der fokus på brede befolknings holdninger til velfærdsteknologier. 2046 danskere i alle aldre er blevet spurgt om deres holdninger.

Resultatet af undersøgelsen viser, at 90 pct. er enten overvejende positive eller meget positive for brugen GPS-alarmer og sporingssystemer til fx demente. Samtidig er 73 pct. ligeledes enten overvejende positive eller meget positive omkring brugen af telemedicinske løsninger. Omkring brugen af træningsteknologier viser undersøgelsen at 61 pct. er overvejende eller meget positive.

Et andet interessant resultat af undersøgelsen er, at 83 pct. af de adspurgte udtrykker enighed i, at tidsbesparelser vundet ved indførelse af velfærdsteknologier skal benyttes til øget omsorg og nærvær for den borger, som benytter de forskellige teknologier.

Se flere resultater på Ældre Sagens hjemmeside - KLIK HER

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere