• Danish
  • English

Seneste nyheder

Farvel til vrang-
forestillinger om robotter

26-02-2012
Robotteknologi skal tænkes bredere og mere generisk og samtidig skal udseendet frigøres fra frygt og vrangforestillinger. Således lød nogle af pointerne fra seminaret ”Robotter i virkeligheden – nu og i morgen”, der bl.a. med fagligheder som designpsykologer og interaktionsdesignere tog pulsen på nogle af fremtidens robotteknologiske udviklingstendenser

RoboCluster afholdt den 1. februar 2012 et tværfagligt formiddagsseminar under overskriften Robotter i virkeligheden - nu og i morgen. Formålet var at se realistisk på robotteknologiens muligheder i et bredere tværfagligt udviklingsfelt. Seminarets omdrejningspunkt var nemlig, at næste generations robotteknologi skal udvikles til anvendelse i nye faglige og kulturelle sammenhænge, og at det er en tendens, som kalder på nye medudviklere, der kan give robotteknologien den nødvendige sociale appel. Seminardeltagere repræsenterede derfor fagligheder som designpsykologi, datateknologi, antropologi og interaktionsdesign.

Hvilke krav kan vi realistisk stille til teknologien, hvilke forventninger kan indfries og hvordan, med fokus på brugeren, kommer teknologien os bedst til gavn? Seminaret stillede spørgsmålene og svarene blev forsøgt fundet gennem 5 skarpe oplæg fra 5 fagligheder.

Gik du glip af seminaret? Se eller gense seminarets 5 indlæg herunder.

Mette Strømgaard Dalby, udviklingschef ved Designskolen Kolding
Mette Strømgaard Dalby, der var vært ved seminaret, gav deltagerne en indføring i robotters kulturelle udtryksformer og udviklingen af deres sociale appel.

Hun gav udtryk for, at vi må arbejde os væk fra de kendte billeder af robotter, der dominerer vores forestillinger så stærkt - fx R2D2, WallE og andre. Ifølge Mette Strømgaard Dalby skal vi måske væk fra at få teknologien til at ligne mennesker, dyr og maskiner i det omfang vi indtil nu har forsøgt. Formen skal frigøres, så den ikke knyttes til vrangforestillinger, frygt og falske forventninger.

Spørgsmålet er så, hvordan vi smidiggør interaktionen mellem teknologi og bruger, og hvordan giver vi den social appel? Design kan vejlede os til intuitiv anvendelse. Se hele Mettes indlæg i playeren herunder.

 

Rune Nørager, designpsykolog ved Aalborg Universitet
Rune Nørager talte den 1. februar om produkt- og designpsykologi i forhold til at gøre interaktionen med robotteknologi motiverende og lærerig.

Han lagde særligt vægt på, at robotteknologi skal tænkes mere bredt og generisk - fx som teknologi tilført en ikke fastsat mængde registreringsmekanismer med forskellige grader af kompleksitet. Herudover kan det ifølge Rune Nørager være nyttig at tænke robotter mindre "magiske" for nemmere at kunne tænke praktisk og anvendelsesorienteret om teknologien. Rune Nørager introducerede i sit indlæg begrebet double loop learning som en metode til at flytte brugeren kvalitativt gennem brugen af robotteknologi. Og om at inkorporere velafprøvede oplæringsredskaber og -strategier fra spilindustrien, hvor brugeren gradvist flyttes ind i nye domæner. Se hele Runes indlæg i playeren herunder.

 

Barnabas Wetton, interaktionsdesigner ved Designskolen Kolding
Barnabas Wetton talte ved seminaret om interaktionsdesigns bidrag til hardcore robotik.

Indlægget satte fokus på menneskets intentionsforståelse og afledte (mis)forventninger til teknologien. Barnabas Wetton fortalte om embodied relationships og hypersocialitet, som handler om at tillægge objekter evner, som vi selv besidder. Denne potentielle konflikt i vores relation til teknologien skal imødekommes i det kommende udviklingsarbejde, hvor robotteknologi skal tages i brug på nye sociale anvendelsesområder. Vi skal udvikle under hensyntagen til vores fysiske, følelsesmæssige, kropslige og menneskelige relation til teknologien. Se hele Barnabas´ indlæg i playeren herunder.

 

Anders S. Sørensen, lektor i datateknologi ved Syddansk Universitet
Anders Sørensen brugte sit indlæg ved seminaret på at tale om robotteknologien, der i de kommende år er på vej ind i et paradigmeskift - fra at gøre noget for og ved mennesker og til at gøre noget med mennesker.

Indlægget lagde vægt på, at robotteknologien rykker tættere på os, at vi efterhånden kan begynde at anvende den til at motivere os i på en række områder. Bl.a. kan vi indbygge sensorer i genoptræningsmaskiner og derved motivere brugeren ved at synliggøre eksempelvis fysiske fremskridt i træningen.

Herudover gør billige sensorer det nu muligt at fremstille teknologier, som alle har råd til, og som kan opsamle og monitorere vores træning - til gavn for både brugeren og eksempelvis fysioterapeuten, som i langt højere grad kan planlægge den rigtige træning til den individuelle bruger. Se hele Anders Sørensens indlæg og billige og motiverende træningsmetoder i playeren herunder.

 

Klaus Æ. Mogensen, fremtidsforsker ved Instituttet for Fremtidsforskning
Klaus Æ. Mogensen talte med seminaret om menneskets evolution gennem udviklingen af avancerede redskaber.

Fremtidsforskeren forsøgte at provokere seminarets deltagere ved at hævde, at ligesom Pinnochio ønskede sig at blive et rigtigt barn, så vil robotter med stadig mere intelligens måske ønske sig det samme i fremtiden! Se hele Klaus´ indlæg i playeren herunder.

 

Niels Jul Jacobsen, laboratoriechef ved Syddansk Universitet
Niels Jul Jacobsen benyttede seminaret til at tale om robotternes virkelige udviklingstrin og blændværket forbundet med betegnelsen robot.

Indlæggets fokus var, at vores forventninger løber langt foran virkeligheden, når det kommer til robotter. I virkeligheden er det, vi har standarder for i dag, bare avancerede maskiner, der kan hjælpe os med det kedelige arbejde. Niels Jul Jacobsen lagde vægt på, at Europas fremtidige fokus bør være på industrirobotter, der kan genrejse væksten i vores lokale produktion. Robotterne skal være billige, og vil skal udvikle pragmatisk og enkelt, uden at begå højteknologisk overkill - kort sagt skal vi skabe anvendelig og nyttig teknologi. Se hele Niels´ indlæg i playeren herunder

 

HUSK også, at du for 99 kr. kan købe Innovationsnetværket RoboClusters nye bog "Fem tendenser mod en robotteknologisk fremtid". Læs mere om bogen HER

Seminaret blev arrangeret i regi af Klyngeinitiativet RoboCluster og Innovationsnetværket RoboCluster

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Sekretariatsleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2119 4797

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere