• Danish
  • English

Seneste nyheder

Fem tendenser mod en robotteknologisk fremtid

06-02-2012
En ny bog fra Innovationsnetværket RoboCluster sætter spot på fem tendenser mod en robotteknologisk fremtid. Med udgangspunkt i tendensbeskrivelser samt kommentarer fra fagrelevante paneldeltagere tager bogen et kig på, hvordan robotteknologi på flere områder i de kommende år vil blive et stadigt mere nødvendigt supplement i vores arbejde og dagligdag

20120206_tendensbogFremtidens robotteknologi bliver hele tiden mere kompleks og vinder større og større udbredelse til flere og flere borgere. Samtidig udvikles og anvendes den mere multi-disciplinært end aldrig før. Udviklingen omfatter ikke længere kun rå teknologier, men kvalificeres af psykologiske, antropologiske og designmæssige studier for at sikre et optimalt samspil med omgivelserne. Nye discipliner skal humanisere teknologierne!

Som du vil blive præsenteret for i bogen, mangler verden ikke incitamenter til nye robotteknologiske gennembrud. Der er nok af samfundsbehov, levestandarder og forventninger om velfærd, som bliver stadig mere komplicerede at indfri. Og uanset hvor robotterne finder anvendelse i fremtiden, matcher de kravene om mere og bedre produktivitet.

Fem tendenser mod en robotteknologisk fremtid sætter derfor spot på fem udviklingstendenser, som er vurderet til at få stor opmærksomhed i tiden, som kommer. Tendenserne er:

- Concepting Technologies - om behovet for at sænke indgangstærsklen til forståelse af avanceret teknologi for at udvikle brugertilpassede løsninger, der reelt giver fordele for brugerne.
- Green Robotics - om nye teknologier samt deres muligheder og behov for at understøtte fødevareproduktionen i en verden med bl.a. fødevaremangel og øget ønske om miljøvenlighed.
- [email protected] - om udfordringer og teknologiers fremtidige muligheder for at holde hånden under den danske sundhedssektor ved hjælp af flere hjemmeindlæggelser og større grad af patient empowerment
- Motivating Technologies - om nye teknologiers muligheder for gennem motiverende feedback i højere grad end tidligere at motivere deres brugere til fx holdnings- eller adfærdsændringer samt positive handlinger.
- Glocalized Manufacturing - om behovet og mulighederne for en intelligent, fleksibel og højautomatiseret fremstillingsindustri, der lynhurtigt omstiller sit produktionsapparat i kampen om levering af kundetilpassede forbrugsgoder.

Et udvalgt fagpanel har til hver tendens knyttet deres personlige holdninger og kommentarer omkring hvilke forudsætninger, som i deres optik skal være til stede, for at det beskrevne potentiale i tendensen kan forløses.

Bogen er udarbejdet i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning, der i stil med fagpanelerne har leveret kommentarer og input til tendenserne.

Køb bogen

Bogen sælges fra Innovationsnetværket RoboClusters sekretariat til en pris på kr. 99 ,- inklusiv moms. Ønsker du at købe et eller flere eksemplarer af bogen skal du sende en mail til marketing- og kommunikationsansvarlig Morten Thrysøe på [email protected] med følgende informationer:

- Faktureringsadresse
- CVR nr. (for virksomheder og private organisationer)
- EAN nr. (for offentlige organisationer)
- Referenceperson

Bogen afsendes så snart vi har din bestilling. Faktura fremsendes separat fra Syddansk Universitet, som Innovationsnetværket RoboCluster juridisk hører under.

Kontaktperson
Morten ThrysøeMorten Thrysøe

Marketing- og kommunikationsansvarlig

Innovationsnetværket RoboCluster

T +45 2498 4171

LOADEMAIL[morten.thrysoe]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere