• Danish
  • English

Seneste nyheder

Hvad er velfærdsteknologisk etik?

28-11-2012
Velfærdsteknologi handler ikke kun om teknologiske muligheder og formåen. En diskussion af velfærdsteknologiernes etiske rammer og logikker kan nemlig også være med til at skabe nogle mere overvejede og borgernære produkter

Hvordan udvikler vi velfærdsteknologier i pagt med brugernes etiske grænser, og hvilke overvejelser skal vi gøre os, inden vi for alvor sætter fart på udvikling og implementering? Det var nogle af de overordnede temaer, som RoboClusters sundhedsteknologiske netværk MedicNet i samarbejde med Partnerskabet UNIK forsøgte at italesætte ved et netværksarrangement den 22. november.

20121128_etik1Arrangementets tre talere satte alle fokus på nogle af de etiske problemstillinger, som der bør tages højde for i og omkring processerne. Lotte Huniche, der er lektor ved Institut for Helbred, Menneske og Samfund på Syddansk Universitet, talte bl.a. om vigtigheden af at overveje hvem, der i en velfærdsteknologisk brugssituation skal varetage hvilke opgaver, hvem der har ansvar for hvad, og hvordan vi i arbejder med standardiseringer af teknologier til en meget kompleks og forskellig brugergruppe.

Et af spørgsmålene, der fx dukker op omkring disse problemstillinger, er, om vi kan overlade alle typer af opgaver, som knytter sig til brugen af velfærdsteknologi, til alle typer af brugere. Kan vi i en etisk kontekst lade det være op til den enkelte - måske svage eller udsatte bruger - at styre sin egen sygdom?

Lotte Huniche lagde yderligere vægt på, at vi i vores udvikling og brug af velfærdsteknologi trækker på nogle vidt forskellige teknologilogikker, som styrer vores syn på og forståelse af velfærdsteknologi. Fx kan vi trække på en teknologilogik, der anskuer teknologi, som effektivisering, kvalitetssikring eller måske empowerment af patienten. Hver af disse logikker styrer vores syn på velfærdsteknologi, og sætter dermed også vores etiske rammer for forståelsen af accepten af teknologien.

Download Lotte Huniches præsentation - KLIK HER

Hav respekt og lyt til borgeren

20121128_etik2Etik i en velfærdsteknologisk kontekst handler dog ikke kun om selve brugsituationen - i hvert tilfælde ikke hvis det står til Mette Mollerup, der er udviklingskonsulent på Odense Universitetshospital. Som arrangementets anden indlægsholder gav hun en introduktion til udviklingsprojektet PaRIS, der har arbejdet med patientens rejse gennem sundhedssektoren.

Udgangspunktet for PaRIS var borgernes virkelighed - og det er ifølge Mette Mollerup en indgangsvinkel, som også gælder for udviklingen af velfærdsteknologier generelt. Hun betonede, at udviklingen af velfærdsteknologier - som ved al anden udvikling - handler om at være tæt på patienten / borgeren. Det kan være på alt lige fra samarbejde om dataindsamling forud for udviklingen, idégenerering, selve skabelsen af teknologierne samt test.

At indtænke velfærdsteknologi og udviklingen af samme i en etisk ramme handler derfor ifølge Mette Mollerup i høj grad om at tage udgangspunkt i patienten / borgerens verden på en empatisk og ydmyg måde - samt at reagere på borgernes reaktioner og tage dem seriøst.

- På den måde kan vi lave nogle løsninger, som værdi for borgeren - og det er vel det, som vi skal, pointerede Mette Mollerup.

Download Mette Mollerups præsentation - KLIK HER

Velfærdsteknologi handler om design af tillid og ansvar

Arrangementets sidste indlægsholder var Helle Sofie Wentzer, fra KORA, der er Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning. Hun tog hul på emnet i et perspektiv af [email protected]-delprojektet "Ethical Guidelines", der arbejder for at udvikle nogle fælles guidelines for, hvordan man designer og udvikler velfærdsteknologier med øje for både patienten og klinikeren.

Helle Sofie Wentzer gav indledningsvist en introduktion til, at etik rent juridisk - set i forhold til sundhedsloven - er det der begrunder vores sundhedssektor. Men samtidig handler det i praksis også om sociale og faglige normer, der former vores forventninger til hinanden i mødet med hinanden. Ser man i det perspektiv på det traditionelle møde mellem patient og kliniker, så handler det derfor i høj grad om, at patienten har tillid til at klinikeren vil "hjælpe" vedkommende. Set fra klinikerens side handler det om at vedkommende har ansvar og indflydelse på patientens situation.

Når denne virkelighed flytter over i et velfærdsteknologisk / IKT-baseret miljø, så ændrer betingelserne for at skabe denne relation mellem patient og kliniker sig. Begge parter er nu til stede på nye og medierede måder, og mulighederne for at erfare hinanden - og derved skabe relationer - har ændret sig.

Ifølge Helle Sofie Wentzer handler det i den optik i høj grad om, at "designerne" af velfærdsteknologier bør reflektere over denne nye situation, som teknologierne skaber. Man bør overveje, hvad teknologien gør ved klinikerens blik og forståelse af patienten samt dennes situation - ændrer fx relationen til patienten sig?

I patientens tilfælde handler det endvidere bl.a. om at være bevidst om, at ikke alle patienter fysisk og kognitivt ens. Kan vi tilbyde alle patienter samme velfærdsteknologiske produkter blot ved at se på deres "sygdom"?

Sagt med andre ord bør udvikling af velfærdsteknologi i Helle Sofie Wentzers perspektiv have blik for de sociale og kulturelle interaktions- og brugssammenhænge, som teknologierne skal spille sammen med.

Download Helle Sofie Wentzers præsentation - KLIK HER

Kontaktperson
Conny HeidtmannConny Heidtmann

Projektleder

MedicNet - Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2058 5132

LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere