• Danish
  • English

Seneste nyheder

Indvielse af interaktiv totempæl

05-09-2012
I jagten på nye værktøjer og alternative løsninger for tilpasset sprogstimulering har man i udviklingsprojektet Legende Innovation skabt en interaktiv totempæl. Børnehuset Lærkeparken i Odense har netop installeret løsningen som redskab til ny leg og sproglæring

20120905_totempælDet interaktive legeredskab, der er kunstnerisk udformet i træ og baseret på sensorteknologi og audio-feedback, er koblet til pædagogiske læringsprogrammer på en ipad. Geometriske former, bogstaver og farver pryder totempælen og indgår som læringselementer på ipad'en.

Allerede nu, efter en uges ejerskab, udtrykker de involverede pædagoger ønsker om videreudvikling af installationen. De kan se et potentiale og nye muligheder for at tilbyde børnene anderledes læringsstile, ny leg og en bedre sprogtilegnelse.

De ønsker sig flere og niveautilpassede software programmer, så leg og læring kan varieres. Samtidig ser de perspektiverne i integrere flere af de eksisterende legeredskaber på legepladsen i den interaktive leg.

For at få fuldt udbytte af installation og teknologi skal de allerede gjorte erfaringer bruges til at udvikle software og eventuelle nye installationer der passer til institutionens kultur og behov.

Nye muligheder afsøges af ingeniørstuderende

I dialog med Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet arbejder Innovationsnetværket RoboCluster som opfølgning på Totempælsprojektet på at engagere bachelorstuderende på uddannelsen Lærings-og oplevelsesteknologi til i deres bachelorprojekter at udvikle ipad-programmer, der passer præcis til Lærkeparkens specifikke ønsker.

Erfaringer gjort på odenseanske skolelegepladser med intelligente legeredskaber understeger nemlig, hvor vigtigt det er, at redskaberne ikke er låst i deres formål, hvis motivationen hos børnene og øvrige brugere skal opretholdes. Legen og læringen skal kunne udvikles, hvis motivation og mening skal bevares.

Og apropos varig berettigelse så er teknologien aldrig mere værd end graden af kvalificeret brug. Udbyttet af teknologien knytter sig med andre ord tæt til den faciliterende voksne. Når man som medarbejder Irene Andersen i Børnehuset Lærkeparken er engageret og nysgerrig, og derfor også stiller krav til teknologien, er der virkelig basis for innovation og ny læring for alle involverede.

Odense Kommune opruster de teknologiske muligheder

På nuværende tidspunkt har børnehaven én ipad til rådighed. Inden længe får Børnehuset Lærkeparken dog doneret yderligere en eller flere iPads fra kommunen, som i forsommeren besluttede at bruge restbudgetter til at indkøbe 600 ipads til børnehaver og børnehaveklasser.  Denne teknologispredning bliver fra kommunens side suppleret med kurser og it-support til de teknologiaktive pædagoger i kommunen.

Også pædagoguddannelsen på University College Lillebælt i Odense har i år indkøbt 60 ipads for at de studerende bliver klædt på til meningsfuld involvering af teknologi i udviklingen af børns lege og læring.

Læs mere om projektet Legende Innovation, der projektledes af Teknologisk Institut, Robotteknologi - KLIK HER

Læs mere om Odense Kommunes iPad-satsning i artiklen "Uventede penge giver iPads til de helt små" på www.fyens.dk

Læs mere om UCLs arbejde med iPads - KLIK HER

Kontaktperson
Steen UlrichsenSteen Ulrichsen

Projektleder

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

LOADEMAIL[shu]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere