• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ny international klynge
for robotter til offshore

21-11-2012
Innovationsnetværket RoboCluster sætter i samarbejde med Offshore Center Danmark gang i øget international klyngedannelse, som skal skabe grobund for nye markeder på området for det danske robotmiljø

20121121_offshoreDansk offshore inden for både udvinding af olie og gas samt energiproduktion med vind- og bølgeteknologier er i vækst. Siden 1966 er der skudt ikke færre end 19 danske olie- og gasfelter op, mens der inden for vindenergi i dag findes 215 danske havvindmøller med en samlet effekt på 426 MW.

Behovet for intelligente teknologier, der i øget omfang kan være med til at sænke udgifter, forbedre produktionsfaciliteter, vedligeholde og meget andet er derfor stort og stadigt voksende. Særligt på området for vindenergi, hvor der politisk ligger forventninger om, at Danmark inden 2030 producerer i omegnen af 5.550 MW vindenergi - hvoraf de 4.000 MW forventes at komme fra offshore-installationer (Kilde: Offshore Center Danmark).

Innovationsnetværket RoboCluster sætter i samarbejde med Offshore Center Danmark fokus på udviklingen af nye robotteknologier til offshore-branchen. Udviklingen tager i 2012-13 udgangspunkt i en øget klynge- og netværksdannelse med norske offshore gas- og olieklynger, samt det norske videncenter NTNU/SINTEF, der arbejder med forskning og uddannelse på området for gasteknologi. Målet er at plante de første spirer til et nordisk netværk inden for robotteknologi til offshore-branchen og derigennem skabe grobund for nye markedsområder for det danske robotmiljø.

Aktiviteter

Det spirende klyngesamarbejde tager sit afsæt i følgende aktiviteter:

- Klyngemøder og videndeling
- Studietur til Norge under emnet "Robotter til offshore"
- Konference om "Robotter til offshore"
- Workshops med robot- og offshore-virksomheder
- Forprojekter inden for "Robotter til offshore"

Midler

Styrelsen for Forskning og Innovation under Ministeriet for forskning innovation og videregående uddannelser har bevilliget 79.500 euro til den øgede klynge- og netværksdannelse - under programmet Innovation Express.

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Sekretariatsleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2119 4797

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere