• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ny robotløsning bruger
mindre blod og giver hurtigere svar

19-04-2012
De færreste patienter bryder sig om at blive stukket i armen. Men i fremtiden ser det ud til, at det kan ske færre gange, end det gør i dag. Klinisk Biokemisk Afdeling på Hillerød Hospital er i gang med en stor, innovativ automatisering af hospitalets analyseproduktion

20120419_hillerødDen 13. april 2012 blev første etape af projektet indviet. Dermed har afdelingen som det første hospitalslaboratorium i Norden fået installeret en topmoderne automatiseret robotløsning, som kombinerer analyser på Sysmex-udstyr (hæmatologi) med analyser på TOSOH-apparatur (diabetes).

- Vi er det første hospital i Norden, der implementerer en robotløsning af denne type til blodprøveanalyser. Det er et stort skridt ud i fremtiden og noget, der har betydning for, hvor smidigt og hurtigt et patientforløb kan foregå. Samtidig øger vi patientsikkerheden i og med manuelle arbejdsgange reduceres, siger vicedirektør Gert Hagelskjær.

Den nye automatisering giver hurtigere svar for færre ressourser. Hvor det før var nødvendigt at tage flere blodprøver for at kunne analysere for forskellige parametre på forskellige apparaturer, vil der fremover være behov for at tage færre blodprøver, da det også bliver muligt at analysere den samme blodprøve for flere forskellige parametre på én gang via transportbånd og sammenkobling.

- Den gode nyhed for patienterne er, at vi får brug for mindre blod. Det betyder, at der skal tages færre blodprøveglas. Derudover vil det gå hurtigere at analysere prøverne, så patienten hurtigere får svar. Netop hastigheden er afgørende for, at et akuthospital kan fungere optimalt, siger ledende overlæge i Klinisk Biokemisk Afdeling, Georg Söletormos.

20120419_hillerød1Afdelingen estimerer, at det med det nye analyseapparatur er muligt at give svar på 90 procent af alle prøver inden for 1 time. I dag differentieres der mellem svartider på rutine-, fremskudte og akutte prøver. Denne differentiering vil formentlig helt falde bort efter implementeringen af den fulde automatisering, idet alle svar vil være klar på niveau med de tidligere akutte prøver.

- Vi oplever i dag et øget pres fra både hospitalerne og de praktiserende læger, som ønsker flere prøver. Det skyldes både nye analysemuligheder og flere komplekse og kroniske patientforløb. Med det nye fuldautomatiserede laboratoriesystem er vi godt på vej til at imødekomme det behov, siger Georg Söletormos.

Målet er en totalløsning

Automatiseringens anden etape er allerede i fuld gang, idet den indeholder en omfattende renovering af Klinisk Biokemisk Afdelings lokaler - herunder renovering af ventilationsanlæg og kølerum. Noget der betyder væsentlige forbedringer i det fysiske arbejdsmiljø. I anden etape kobles endnu flere analyseapparater sammen, og der vil blive etableret et rørpostsystem til transport af prøver blandt andet fra Akutafdelingen.

- Når hele det nye laboratorium står klar i oktober, kan robotløsningen automatisk både modtage, sortere, centrifugere, afproppe, afpipettere, transportere og analysere blodprøverne hurtigt. Det er endnu mere sensationelt, da vi faktisk er det første hospital i verden, der får så omfattende automatisering, siger Georg Söletormos.

Den nye automatiserede robotløsning koster sammen med de fysiske forbedringer ca. 20 mio. kroner og er finansieret af Hillerød Hospital. Investeringen er efter beregningerne tjent ind i 2014 blandt andet på grund af det væsentligt færre antal blodprøvetagningsglas, der skal bruges, samt besparelser på reagenser.

Kontaktperson
Gert Hagelskjær Gert Hagelskjær

Vicedirektør

Hillerød Hospital

T. +45 4829 9005

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere