• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nye designstrategier til
leg- og læringsteknologi udforskes

27-03-2012
Ny forskning vil undersøge og udvikle en designstrategisk model for bl.a. udvikling og anvendelse af robotteknologi til leg og læring

20120323_legoglaering_phdNye teknologier er på indtog i skoler, børnehaver og vuggestuer. Potentialet er stort og nye teknologier er hastigt under udvikling. Området for leg- og læringsteknologi er dog stadig kun i sin absolutte begyndelse og strategier for effektiv udvikling, implementering og anvendelse mangler.

Et nyt erhvervsPhD-projekt fra Teknologisk Institut vil nu sætte strategiprocesserne på området under lup og udvikle en designstrategisk model for udvikling, implementering og anvendelse af robotteknologi til leg og læring

Lykke Brogaard Bertel, der er konsulent hos Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, står bag projektet.

- Projektet kombinerer forskningsfelterne Human-Robot Interaction, Persuasive Design og didaktik mhp. at videreudvikle konceptet PEERs (Persuasive Educational & Entertainment Robots), som jeg tidligere har arbejdet med, fortæller Lykke Brogaard Bertel.

Robotteknologi skal give bedre inklusion

Lykke Brogaard Bertel har i projektet ønsker om at inddrage læringsprincippet 'learning by teaching'.

- Jeg interesserer jeg mig særligt for det konstruktivistiske læringsprincip 'learning by teaching' og kunne godt tænke mig at arbejde med, hvordan man kan bruge robotter og den ellers meget industrirettede idé om 'learning by demonstration' til at facilitere motivation og refleksion over abstrakte begreber og processer - også for børn og brugere uden teknisk kendskab, fortæller Lykke Brogaard Bertel.

Herudover er det målsætningen at give brugerne af leg- og læringsteknologi ny viden om og nye metoder til, hvordan robotteknologi kan bruges som redskab til at fremme motivation for læring.

- Projektet skal demonstrere, hvordan robotteknologi kan bidrage til at fremme inklusion ved at åbne op for nye og anderledes undervisningsformer, som tager højde for elevernes særlige behov eller evner. Og yderligere vil projektets fokus på inklusion og kvalitet i læringsaktiviteter også give et naturligt fokus på effektivitet i undervisningen samt på, hvordan teknologi kan lette arbejdet for det professionelle personale - snarere end at frarøve den ofte kostbare tid, som personalet har med børnene, fortsætter Lykke Brogaard Bertel.

Forskning tæt på brugerne

Lykke Brogaard Bertels projekt skal komme så tæt på brugernes behov som muligt. Det gøres bl.a. gennem anvendelsen af metoden Value Sensitive Design.

- Value Sensitive Design handler i høj grad om at betragte 'brugeren' i noget bredere forstand end blot 'slutbrugeren'. Det vil med andre ord sige, at jeg i projektet vil inddrage de mange indirekte brugere og interessenter, som berøres af den ny teknologi, for på den måde at kunne tage højde for de vilkår og værdier, som gør sig gældende inden for den kontekst, hvori teknologien søges implementeret, afslutter Lykke Brogaard Bertel.

PhD-projektet gennemføres i samarbejde med partnerne Aalborg Universitet, Center for Computermedieret Epistemologi ved Institut for Kommunikation og Syddansk Universitet, Mærsk McKinney-Møller Instituttet.

Hovedvejleder er Henrik Schärfe fra Aalborg Universitet, og bivejleder er Gunver Majgaard fra Syddansk Universitet. Virksomhedsvejleder er Lars Dalgaard fra Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi.

Kontaktperson
Lykke Brogaard BertelLykke Brogaard Bertel

Konsulent

Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi

T. +45 7220 2840

LOADEMAIL[lbb]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere