• Danish
  • English

Seneste nyheder

Nyt mindset skal forløse robotterne

25-04-2012
Nye fagdiscipliner skal opprioriteres, hvis fremtidens robotter skal indgå i tætte relationer med mennesker. Vejen til at forløse fremtidig robotteknologis potentiale kan ske ved en markant udvidelse af det internationale robot-community, altså antallet af aktører, og et samtidigt skarpt fokus på udviklingen af ’acceptability’ i relationen mellem teknologi og brugere

20120425_innoroboHvilke landvindinger, der kommer til at sikre gennembruddet for den robotteknologiske udvikling og anvendelse, vides ikke men nyskabelserne skal komme fra stadig flere discipliners samarbejde. En række - i robotteknologisk sammenhæng - nye discipliner skal rykke ind i udviklingsprocessen for at udvikle de fremtidige robotter, der kan indgå partnerskab med mennesker i sundhedssektoren og industrien, hvor efterspørgslen primært kommer fra.

Den internationale robotkonference InnoRobo, som i sidste måned blev afholdt i Lyon, satte fokus på netop disse udfordringer. Fra konferencens side havde man valgt at fokusere på følgende aspekter til belysning af udviklingsfeltets resultater, visioner og udfordringer:

- Synergies and convergence between industrial and service robotics
- Human robot perception and integrations
- Cloud robotics
- Health and medical robotics
- Urban robots: mobility robotic solutions for citizens

Blandt konferencens forskellige oplægsholdere og deltagere simrede det ubesvarede spørgsmål om, hvornår gennembruddet vil ske. Følgende to centrale udviklingspunkter blev betonet og påregnes at ville komme til at fungere som nøgler for et robotteknologisk gennembrud for udvikling og anvendelse

20120425_innorobo1Acceptability

Teknologiudviklerne har været på banen i 40 år, og tiden er kommet til at lade interaktionsdesignere, psykologer og antropologer hjælpe til i skabelsen af større acceptability i forholdet til brugerne, og derved også en langt større effekt af de tekniske løsninger. Der er en bred erkendelse i robotmiljøet af, at robotteknologi vil være afhængig af menneskelig styring i mange år endnu. Samtidig er vi også vidner til en stigende interaktion, hvor mennesker skal lære at forholde sig til robotterne som partnere i både arbejdsliv og dagligdag. Og her er acceptability et parameter, der skal investeres mange ressourcer i, for at det tekniske potentiale kan forløses og derved bringe teknologien tættere på brugerne og virkeligheden.

Større robot-community

Samtidig, og uanset hvilket applikationsområde eller hvilken konkret robotløsning, der vil slå bredt igennem næste gang (efter robotstøvsugeren), så er en vigtig forudsætning for at området skal rykke sig, at det globale community af aktører, softwareudviklere, forskere og hackere vokser markant. Pointen er netop, at det globale robot-community stadig er for lille til at rykke i et omfang, der matcher efterspørgslen.

Markedet skal skabes ved at udvide og konsolidere et samarbejdende robot-community. Det har den amerikanske virksomhed Willow Garage erkendt, og de er nu first mover-facilitatorer for et fælles globalt robotbibliotek "i skyen".

Willow Garage var på InnoRobo værter ved en konference-session om Cloud Robotics, som er rammen for flere af deres bud på, hvordan man sparer udviklingskræfter, og hvordan vi hurtigere, i fællesskab, når derhen, hvor vi kan møde efterspørgslen.

Administrerende direktør for Willow Garage Bob Bauer formulerede på konferencen visionen som at "any robot should be able to recognize services in the cloud". Ifølge Martin Hägele, der er ingeniør og leder afdelingen for robotforskning på det tyske forskningsinstitut Fraunhofer i München, kan op mod 60 procent af udviklingsomkostningerne spares ved det softwaregenbrug som Cloud Robotics i teorien åbner for.

Kontaktperson
Marianne SandgaardMarianne Sandgaard

Netværkskoordinator

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2135 6274

LOADEMAIL[marianne.sandgaard]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere