• Danish
  • English

Seneste nyheder

[email protected] skudt i gang

22-06-2012
Danmarks største velfærdsteknologiske projekt – [email protected] – blev mandag den 18. juni officielt skudt i gang. Ét af projektmålene er at 40 nye velfærdsteknologiske produkter til understøttelse af behovet for udlægning af hospitalspatienter til eget hjem står klar om 6 år, når projektet afsluttes

20120622_path KickOff100 velfærdsteknologiske prototyper skal blive til 40 nye produkter eller services til brug ved udlæggelse af hospitalspatienter til egen bolig. Så enkel er én af målsætningerne for Danmarks største velfærdsteknologiske forsknings- og udviklingsprojekt [email protected], som tog sin officielle begyndelse mandag den 18. juni 2012 ved et kick off-arrangement i Odense.

120 eksisterende og potentielle projektdeltagere mødtes for i fællesskab at påbegynde de indledende aktiviteter i projektet, hvis overordnede målsætning det er at udvikle nye velfærdsteknologiske løsninger, som kan minimere både varighed og antal af hospitalsophold ved at udlægge hospitalspatienter til eget hjem - eksempel via monitorerings- eller rehabiliteringsløsninger.

Dagens mål var derfor gennem forskellige workshops orienteret omkring projektets forskningsområder at sætte de første sejl til nogle af de mange kommende projekter og projektteams inden for projektets tema.

Behovsafdækning nødvendig

[email protected] tager udgangspunkt i at ville levere teknologiske løsninger til nogle overordnede demografiske og økonomiske danske udfordringer - flere patienter skal ved hjælp af teknologi udlægges fra hospitalet til eget hjem. Men for at komme i mål skal projektet dække de reelle behov, som både sundhedssektoren og ikke mindst patienterne står overfor.

- De produkter, som vi kommer ud med skal adressere nogle behov. Der vil derfor i projektet indledningsvist blive igangsat en række behovsafdækkende aktiviteter, som skal vise de specifikke behov for løsninger. Og derudfra skal der komme en bruttoliste, så vi ved, hvad der skal arbejdes videre med, fortalte Jørgen Løkkegaard fra Teknologisk Institut, der er innovationsleder for innovationssporet i [email protected], til de mange fremmødte projektdeltagere.

Men Uffe Kock Wiil mener efter projektets officielle kickoff, at man nu er godt på vej.

- Overordnet set er jeg rigtig godt tilfreds med det udgangspunkt, vi nu står med i projektet. Man skal aldrig undervurdere vigtigheden af at få sat folk rigtigt sammen fra start. Vi fik sat nogle gode hold med repræsentanter fra både slutbrugere, forskning, virksomheder og innovationspartnere, og vi har nu nogle gode tanker og idéer at arbejde videre med - både nogle helt konkrete og nogle mere generelle, fortæller Uffe Kock Wiil, der er forsknings- og overordnet projektleder på [email protected] of professor ved Syddansk Universitet.

20120622_path kickoff2Samtidig skal kickoff-mødets idéer nu sættes i rammer og struktur for det videre arbejde.

- Hvert fokusområde skal nu arbejde videre med samt få sat struktur på de idéer, som kom frem ved arrangementets workshops, og på forskningssporet skal vi have besat en række forskerstillinger. Men helt generelt handler det her i startfasen rigtig meget om at få involveret alle projektets mange forskellige partnere, så vi får et så godt udgangspunkt som muligt, fortæller Uffe Kock Wiil.

Virksomhederne aktivt med

Bo Smith fra rådgivningsvirksomheden Byskov&Smith deltog på kick off-mødet. Virksomheden forventer aktivt at indgå i et eller flere af innovationsprojekterne i [email protected]home.

- Vi er med i [email protected], fordi vi ser mange udfordringer med implementering af velfærdsteknologi. Indførelse af teknologier betyder forandringer for de involverede parter, eksempelvis ændrede kompetencekrav eller organisatoriske ændringer. Vi forventer derfor helt konkret, at vi bliver partnere på et eller flere innovationsprojekter, hvor vi kan hjælpe med at planlægge og dokumentere implementeringsprocesserne, fortæller Bo Smith

Bo Smith står dog ligeledes efter projektets officielle start med en fornemmelse af, at der i projektet fremover er brug for et stort, synligt og gensidigt samarbejde mellem forskningsspor og innovationsspor - hvis visionerne skal blive til resultater.

Det konkrete arbejde er allerede i gang

Nogle af projektets mange prototyper og kommende produkter er dog allerede forud for kick off-arrangementet sat i søen. Projektet indeholder nemlig seks fast track-projekter, som er eksisterende projekter, der føres videre i [email protected]

Et af dem er ePlaster-projektet, der drives af GTS-instituttet Delta. Projektet har indtil nu udviklet prototypen til et digitalt plaster, som hjertepatienter kan få med hjem for dermed at kunne monitorere deres hjerterytme uden at være indlagt på hospitalet. Enheden vil kunne spare landets hospitaler for mange indlæggelsesdage samtidig med at det giver patienterne mulighed for at være egne og trygge omgivelser.

Projektet har allerede været igennem både idéudvikling og behovsafdækning samt er blevet testet på 10 personer i eget hjem. [email protected] skal nu trække plasteret tættere på markedet ved både at produktoptimere og sikre klinisk evidens og test af produktet.

Udover en introduktion til projektets overordnede målsætninger blev deltagerne også guidet igennem et oplæg om henholdsvis klinisk evidens i forhold til produktudvikling samt en case omkring udviklingen af KOL-kufferten - et godt eksempel på de teknologier, som [email protected] har fokus på.

- Hvert fokusområde skal nu arbejde videre med samt få sat struktur på de idéer, som kom frem ved arrangementets workshops, og på forskningssporet skal vi have besat en række forskerstillinger. Men helt generelt handler det her i startfasen rigtig meget om at få involveret alle projektets mange forskellige partnere, så vi får et så godt udgangspunkt som muligt, fortæller Uffe Kock Wiil.

Kontaktperson
Louise Skovborg JustLouise Skovborg Just

Sekretariatsleder

[email protected]

T. +45 6011 2741

LOADEMAIL[just]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere