• Danish
  • English

Seneste nyheder

RoboCluster får DTU-formand

27-01-2012
Innovationsnetværket RoboCluster åbner 2012 med nye vinde. Ole Ravn, der sidder i RoboClusters styregruppe som repræsentant for Danmarks Tekniske Universitet – DTU, bliver formand for netværket frem til 2013

20120127_oleravnInnovationsnetværket RoboCluster styrkede ved årsskiftet endnu en gang netværkets nationale fokus på at være Danmarks samlende netværk for forskning, udvikling og design af robotteknologi til fremtidens velfærdssamfund. Det sker ved, at Ole Ravn, der har siddet i Innovationsnetværket RoboClusters styregruppe som repræsentant for Danmarks Tekniske Universitet siden opstarten i 2009, blev udnævnt til formand for styregruppen.

Ole Ravn, der til daglig er gruppeleder på Automation and Control ved DTU Elektro, vil som Innovationsnetværket RoboClusters første formand sætte øget fokus på netværket nationale profil.

- Innovationsnetværket RoboCluster er i dag et nationalt initiativ, hvis fornemmeste opgave er at skabe øget innovation og udvikling i hele det danske robotmiljø. Det er derfor vigtigt, at vi i netværket det kommende år bliver endnu skarpere på at få udbredt kendskabet og ikke mindst mulighederne i netværket til alle dele af Danmark, fortæller Ole Ravn, og fortsætter.

- Én af innovationsnetværkets helt store styrker er de fag- og temaspecifikke netværk, som drives af RoboCluster-partnerne og sekretariatet. Netværkene er gennem de sidste år vokset støt, men der er stadig mange virksomheder og udviklingsmiljøer, som kunne få stor glæde af at blive knyttet tættere til ét eller flere fagspecifikke netværk - og derved komme tættere på den nyeste viden om robotteknologi på områder som industri, pleje og jordbrug, forklarer Ole Ravn.

Forlænget bevilling skaber øget medejerskab

RoboCluster har som innovationsnetværk netop fået forlænget sin bevilling fra Styrelsen for Forskning og Innovation frem til sommeren 2014 - en bevilling, som ifølge Ole Ravn i kombination med indførelsen af formandsposten vil skabe øget medejerskab hos styregruppens konsortiepartnere.

- RoboCluster har siden 2002 vokset sig fra at være lokal og regional til i dag at være en national og samlende spiller i det danske robotmiljø. I den forlængede bevilling er der afsat budget til aktiviteter hos alle styregruppens partnere - et punkt, som jeg tror, vil være med til yderligere at styrke medejerskabet for netværket hos de enkelte partnere samt trække netværket yderligere op i den nationale helikopter. Samtidig vil formandsposten skifte mellem partnerne i konsortiegruppen hvert år, så alle partnere får mulighed for at sætte fokus på netop deres ønsker for innovationsnetværkets kurs, siger Ole Ravn.

Konsortiegruppen i Innovationsnetværket RoboCluster består fra den 1. januar 2012 af Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Designskolen Kolding, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut. Blandt konsortiegruppen og fra innovationsnetværkets sekretariat drives netværk som CareNet, MedicNet, Agrobotic Network, Dansk Robot Netværk og Skoleteknologisk Netværk.

Kontaktperson
Ole RavnOle Ravn

Gruppeleder

Automation and Control, DTU Elektro

t. +45 4525 3560

LOADEMAIL[or]DOMAIN[elektro.dtu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere