• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotter kan forløse dansk produktion af biomasse

06-09-2012
Potentialet for dansk biomasse er stort. En kombination af ny og eksisterende teknologi kan bidrage til forløsningen. Det var konklusionerne, da RoboCluster og Inbiom holdt idéworkshop for at finde de bedste idéer til robotteknologi til høst og transport af biomasse på dansk jord

20120906_biomasse1Det danske potentiale for produktion, høst og brug af biomasse er enormt. En ny rapport udgivet af forskere fra Københavns Universitet og Aarhus Universitet viser, at produktionen kan øges med ikke færre end 200 pct. og samtidig være til gavn for naturen.

En sådan øget produktion stiller dog en række nye og teknologiske udfordringer, da biomasse ofte dyrkes på meget fugtige og svært fremkommelige engarealer. Det er en udfordring, som stiller nye krav til teknologi og maskiner, som i dag ofte er for tunge og store til at kunne operere på våde engarealer uden at køre fast og gøre stor skade på naturen.

Klyngeinitiativet RoboCluster og Inbiom satte derfor forskere, virksomheder og innovationspartnere stævne i midten af august 2012 for at komme op med nye idéer til, hvordan robotter og robotteknologi kan bidrage til forløsningen af det store potentiale, som ligger i produktionen af dansk biomasse.

20120906_biomasse2Hvor er udfordringerne - og hvor kommer robotterne ind?

Mange tanker og analyser er allerede gjort på området. Ole Green fra Kongskilde Industries og Aarhus Universitet gav forud for dagens workshop deltagerne et indblik i konsekvensen af at benytte store maskiner på de fugtige arealer - en metode, som medfører stor kompaktning af landbrugsjorden og kraftig forringelse af afgrødeudbyttet.

Kasper Stefanek fra Agrotech, der i regi af Inbiom har kørt et forsøgsprojekt på området, gav deltagerne et kig ind i realiteterne for biomasseproduktion. Han hæftede sig særligt ved de økonomiske udfordringer, der i dag gør det svært dyrke biomasse rentabelt. Ikke mindst er transporten fra mark til bioanlæg samt lagring efter høst to aspekter, som fordyrer produktionen.

20120906_biomasseByg jeres idéer - med LEGO

Således indført i muligheder og udfordringer gik dagens deltagere videre til en workshop, hvor de i fire grupper med repræsentanter fra virksomheder, forskning og innovationspartnere skulle bygge idéer til mulige løsninger LEGO - og der blev gået til den med stor idérigdom.

Blandt gruppernes mange idéer var det særligt fremtrædende, at der i produktionen især er behov for at udvikle nogle små og lette løsninger, der kan høste og transportere materialet væk fra marken i en kontinuerlig proces. Højst sandsynligt i flere forskellige enheder.

Idéerne cirklede derfor i mange af grupperne omkring intelligente shuttle- og klippeløsninger, som løbende klipper og afleverer mindre sendinger i en større opsamlingsboks på fast vej. Derved mindskes vægten og størrelsen af køretøjerne og den ødelæggende kompaktning af dyrkningsarealerne fjernes.

En betragtning til denne idé blandt grupperne var, at en sådan løsning i øget grad ville kunne mindske antallet af betalte mandetimer, hvorfor at processen også kunne tage længere tid uden en voldsom omkostningsforøgelse.

En anden fremherskende idé ved workshoppen var, at man er nødt til at anvende eksisterende løsninger for at komme hurtigt videre med udviklingen. Holdningen var, at der er behov for hurtigt og billigt at sammensætte en pallette af maskiner og redskaber, som kan gøre produktionen rentabel. Det kan bl.a. gøres ved at videreudvikle eksisterende maskiner og derved holde prisen nede til behovet og overskuddet hos landmændene er stort nok til at investere i specialmaskiner. Som eksempel på eksisterende løsninger blev fremhævet virksomheden JF Stolls snitter til klipning og virksomheden Lynexs forskellige bælteteknologier til transport.

Andre tanker bevægede sig omkring brugen af solenergi, gps-signaler, luftpudeteknikker, støvsugerslanger til opsamling og meget mere. Vil du høre mere om dagens resultater og det videre arbejde, kontakt Keld Bertelsen, projektleder i Klyngeinitiativet RoboCluster.

Kontaktperson
Keld BertelsenKeld Bertelsen

Projektleder

Klyngeinitiativet RoboCluster

LOADEMAIL[keld.bertelsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere