• Danish
  • English

Seneste nyheder

Smart Living er hverdag i Holland

09-01-2012
Smart Living er ikke længere fremtid - men i høj grad nutid. Den hollandske region Nord Brabrant er blandt verdens førende, når det kommer til anvendelse og udvikling af nye velfærdsteknologier, der kan understøtte dagligdagen for ældre og plejekrævende borgere. En WTR-delegation besøgte i december regionen.

WTR (Welfare Tech Region) i december på studietur til Nord Brabrant-regionen i Holland. Studieturen bragte turens delegation tættere på en række nye velfærdsteknologiske projekter og initiativer, der bl.a. har givet Nord Brabrant prisen som "The Worlds Smartest Region".

Ons Net - et online og videobaseret community for ældre

Mange ældre i den hollandske by Eindhoven er rykket et skridt nærmere en digital hverdag, hvor sociale aktiviteter og kontakt til byens sundhedspersonale kan foregå via interaktive touchscreens og kamerateknologi i borgerens eget hjem. Projektet hedder Ons Net.

Systemet giver udover videoforbindelse imellem de ældre og tilknyttet sundhedspersonale også mulighed for at se tv samt spille en lang række interaktive spil med hinanden. Mange af systemets brugere er indtil videre ældre i forskellige bofællesskaber og plejehjem, da brugerfladen giver mulighed for at benytte systemet som en informationskanal angående fx aktiviteter og generelle informationer. Men tiltaget er for alle ældre - også dem i eget hjem.

Ons Net kan derfor betegnes som en form for community-site for ældre, hvor tilknyttede kan oprette mindre communities og derved trods alder være i kontakt med venner, bekendte og familie samt indgå i sociale aktiviteter med hinanden. Platformen er bl.a. med til at hæve de ældres livskvalitet, da de trods nedsat fysisk evner og muligheder kan være i kontakt med omverdenen.

WTR-delegationen besøgte ældrecenteret Societeit Andromeda, som aktivt anvender Ons Net-platformen, og hvor henholdsvis den yngste og ældste bruger er 63 og 88 år.

Smart Homes - det intelligent hjem

Det kommercielle marked for intelligente produkter er i støt stigende vækst. Det hollandske Expertise Centre on Home Automation & Smart Living i Eindhoven har derfor opstillet et fuldt udbygget og fungerende Smart Home, hvor virksomheder med markedsklare intelligente produkter kan udstille og afprøve deres produkter.

20120109_holland1Huset, der er tænkt som en manifestation på at smart living allerede er virkelighed, er bygget i år 2000, og har intelligent teknologi i alle afskygninger. Blandt husets mere nyskabende teknologier kan nævnes et softwaresystem, som løbende registrerer bevægelser og adfærd i huset. Ændrer adfærden sig pludseligt, kan systemet selv give en eventuel alarm til relevante myndigheder - et system, som vil have stor nytteværdi hos mange ældre borgere.

Ligeledes finder man i Smart Homes en prototype på den sociale mobilrobot CompanionAble, der er et forsknings- og udviklingsprojekt med partnere fra Tyskland, Frankrig, England og Østrig. Robotten, der er tænkt som en ledsager og støtte for bl.a. demente i eget hjem, hjælper borgeren med en række dagligdagsopgaver - lige fra at huske at tage medicin, lukke køleskabet og hvor husnøglerne ligger. Herudover kan robotten med nogle forskellige huske- og læringsprogrammer være med til at træne borgerens mentale evner og derved holde sygdommen i skak.

20120109_holland2Et andet eksempel på ny intelligent teknologi i huset er et system, som man nok bedst kan betegne som miljøteknologi kombineret med motivationsteknologi. Ved køkkenets vandhane er der monteret en skærm med et computeranimeret ansigt af kvinde. Kvindens ansigt skifter udtryk fra glad og smilende til vredt alt efter om man bruger koldt eller varmt vand. Meningen med systemet er, at man som forbruger skal blive motiveret - hvis man kan kalde det det - til at slukke for det varme vand og dermed skrue ned for energiforbruget.

Woon Initiatief Nuenen - smart homes til handicappede

20120109_holland3WTR-delegationen besøgte også W.I.N-projektet, der er et borgerinitieret og -drevet bofællesskab for handicappede. Bofællesskabet er opført i år 2000 ved hjælp af midler fra en række fonde og virksomheder og huser 18 handicappede i alderen 22 til 46 år. Hver beboer har sin egen lejlighed, som ved hjælp af teknologiske løsninger er indrettet til at afhjælpe den enkeltes hverdag mest muligt.

Blandt andet kan store dele af beboernes lejligheder styres med fjernbetjening og ved hjælp af touchskærme kan alle beboere fra deres lejligheder fx komme i kontakt med hinanden og bofællesskabets sundhedspersonale samt åbne yderdøren for besøgende. En enkelt beboer har installeret kameraer i lejligheden, så hun af plejepersonalet kan overvåges for epileptiske anfald.

Udover ovennævnte besøgte WTR-delegationen yderligere:
Brainport Development - Et initiativ og en platform, hvor nationale og internationale parter, regeringer, videns- og research institutter samt industrien kan dele viden samt skabe initiativer indenfor sundhed og teknologi.

GGZE - Mental Care - I et projekt på den psykiatriske afdeling på Catharinahospitalet i Eindhoven har man fokuseret på lys og dets påvirkning af patienternes sindstilstand. F.eks. har man installeret lamper med farvede lys og indrettet afdelingen med så få mørke områder som muligt. Det har resulteret i færre aggressive patienter samt en mere rolig omgangstone mellem patienter og personale.

Careyn - Careyn-initiativet har i stil med Ons Net udviklet en online platform, hvorpå ældre fra hjemmet med touchscreens kan komme i kontakt med venner og bekendte, spille spil, og komme i kontakt med plejepersonale og lægen. Målsætningen er at overføre systemet til iPads og lave en eller anden form for tilknytning til Facebook.

Turen til Holland blev arrangeret af MedCom, der er partner i Welfare Tech Region.

Kontaktperson
Lotte BeckLotte Beck

Konsulent

MedCom

T +45 5148 4279

LOADEMAIL[cbe]DOMAIN[medcom.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere