• Danish
  • English

Seneste nyheder

Tysk Health Buddy
testes i patienters eget hjem

30-07-2012
Det sydtyske hospital Robert Bosch Krankenhaus går forrest i bestræbelsen på at mindske sundhedssektorens arbejds- og belægningspres forårsaget af en øget tilgang af patienter – både nu og i fremtiden. Hospitalet har netop skudt gang i et forsøg, hvor udvalgte patienter direkte fra deres eget hjem monitoreres og løbende får vurderet deres helbredsmæssige tilstand ved hjælp af moderne teknologiløsninger.

20120730_healthbuddyMålet med indførelsena af den nye teknologi er at undgå genindlæggelser af bl.a. kroniske patienter samt at gøre patienterne selvhjulpne og mere bevidste om deres sygdomme.

Systemet, der har fået navnet Health Buddy, består for patienternes vedkommende af en elektronisk centralenhed, som let og enkelt kan installeres i patientens eget hjem efter endt ophold på hospitalet. Centralenheden har via internet- eller telefonopkobling forbindelse til en bemandet central (primært til tekniske spørgsmål) samt til lægefagligt personale på Robert Bosch Krankenhaus.

Til centralenheden kan der tilsluttes en række forskellige måleinstrumenter - fx blodtryksmåler, pulsmåler, glucosemåler og vægt. Patienten anvender derefter dagligt sin Health Buddy til at monitorere sin helbredsmæssige tilstand, og ved hjælp af forskellige "interfaces" guides patienten gennem dagens målinger. Måleresultaterne opsamles både i centralenheden til et statistisk overblik samt sendes til det relevante personale på Robert Bosch Krankenhaus, som uden fysisk kontakt til patienten kan overvåge dennes helbred.

Health Buddy er derfor hospitalets forlængede arm i patientens egen stue. Via de mange mulige målingstyper kan Health Buddy danne baggrund for hospitalets fremtidige behandling af den enkelte patient.

Læs meget mere om Health Buddy og systemets mange muligheder - KLIK HER

Færre og kortere indlæggelser

Health Buddy-systemet er udviklet af Bosch Healthcare og kan købes som kommercielt produkt. På Robert Bosch Krankenhaus er systemet dog fortsat så nyt, at kun 30 personer indtil videre forsøger sig med systemet frem for en traditionel indlæggelse på hospitalet.

Målet er dog inden for de nærmeste år, at systemet gennem en opskalering af involverede patienter kan være med til at mindske antallet af indlæggelser. Både ved at rent moniteringsmæssige opgaver kan henlægges til patienternes egne hjem, men også ved at flere indlæggelser helt kan undgås grundet en tidlig reaktion forårsaget af den løbende synlighed af patienternes helbredstilstand.

Robert Bosch Krankenhaus er endnu ikke en løsning, som alle patienter kan benytte sig af. Indtil videre er det udvalgte patienters sundhedsforsikringer, som beslutter om den enkelte patient skal have mulighed for at benytte sig af muligheden. I den indledende fase har hospitalet ansat tre medarbejdere til at tage sig af patienternes henvendelser vedrørende systemet. Al sundhedsfaglig stillingtagen foretages direkte i kontakt med lægefagligt personale på baggrund af systemets målinger.

Dansk projekt går i samme retning

Det danske forsknings- og udviklingsprojekt [email protected], der er støttet af Rådet for Teknologi og Innovation , Det Strategiske Forskningsråd samt Syddansk Vækstforum går i samme retning. Over de næste seks år vil projektet forske i samt udvikle en række prototyper, som skal øge mulighederne for at udlægge hospitalspatienter til eget hjem ved hjælp af teknologier til fx monitorering og rehabilitering.

Læs mere om [email protected] - KLIK HER

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere