• Danish
  • English

Seneste nyheder

Åbne midler til europæisk One-Stop simuleringsshop

20-11-2013
Brug af teknologier til simulering af fx processer og produkter kan give europæiske virksomheder nye muligheder i den internationale konkurrence. Men det er dyrt at købe og drive det fornødne udstyr. Det vil EU-projektet Fortissimo nu lave om på – første åbne kald til midler i projektet er netop åbnet

20131120_fortissimoSimulering har længe været udråbt som en af de teknologiske muligheder, der kan give adgang til øgede konkurrencefordele for ikke mindst producerende virksomheder. Mulighederne for bl.a. at teste processer, teknologier og produkter inden de sættes i produktion eller drift kan spare ikke bare meget tid men også mange penge for den enkelte virksomhed.

Men de helt store muligheder tilfalder dog ofte større virksomheder, imens små og mellemstore virksomheder har svært ved at finde det økonomiske råderum til at indkøbe det fornødne IT-udstyr samt abonnere på de nødvendige licenser.

Simuleringshop i skyen (pay-per-use)

Den udfordring vil projektet Fortissimo, der er støttet af EU-kommissionen under I4MS-initiativet, ændre på. Fortissimo sætter fokus på at gøre europæiske SMV´er mere konkurrencedygtige gennem brug af simuleringstjenester baseret på High Performance Computing-udstyr og IT-infrastrukturer placeret i skyen.

Målet er at realisere dette ved at gøre avanceret simulering tilgængelig for SMV´er gennem oprettelsen af en cloud-baseret one-stop-shop (pay-per-use), hvor alle de fornødne værktøjer, IT-infrastruktur, ekspertise og visualisering vil være let tilgængelige og økonomisk overkommelige.

Fortissimo drives af slutbrugernes konkrete behov - bl.a. gennem konkret inddragelse af slutbrugere i hele processen frem mod projektets mål. Yderligere vil der i projektperioden blive udført ca. 50 industrirelevante applikationsforsøg til at udvikle, teste og demonstrere såvel IT-infrastrukturen som One-stop-shoppen.

Vær med - første call er åbnet

Det første åbne call i Fortissimo er netop nu blevet offentliggjort, og der lægges op til, at alle interesserede byder ind med nye projekter. De projekter, som passer ind i Fortissimos overordnede målsætning, vil blive prioriteret først. Derudover forventes det, at projektforslagene inkluderer alle relevante parter i den produktionsteknologiske værdikæde - således at projektet kan realisere og servicere slutbrugernes maskintekniske og fabrikationstekniske behov. Derfor skal projekterne også baseres på HPC-platforme (High Performance Computing).

Parterne i et projekt kan fx bestå af HPC-eksperter og -centre, hvilket allerede er inkluderet i Fortissimo-konsortiet. Se en liste HER

Se de 20 allerede fastlagte projekter, som skal suppleres, HER

Fra juli 2014 og 18 måneder frem vil der blive taget fat på de ekstra projekter.

Hvis man har et projekt at byde ind med, skal man indsende en elektronisk ansøgning på http://fortissimo.cesga.es/ senest den 2. januar 2014 klokken 17. Der opfordres dog til, at man uploader et udkast inden deadline, som man senere kan erstatte med den endelige version. Ansøgningen skal formuleres på engelsk og må højst fylde ti sider. HER kan du læse mere om, hvad ansøgningen skal indeholde.

Der er afsat 5 millioner euro til det første åbne call, og det forventes ikke, at de enkelte projekter overgår 250.000 euro.

Følg Fortissimo i LinkedIn-gruppen I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs). Her vil også det forestående og fremtidige åbne call blive annonceret.

Kontaktperson
Morten ThrysøeMorten Thrysøe

Projektleder og kommunikationsansvarlig

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2498 4171

LOADEMAIL[morten.thrysoe]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere