• Danish
  • English

Seneste nyheder

DTU sætter robotkrop
på simuleret menneskehjerne

23-05-2013
Forskning i simulering af processerne i den menneskelige hjernes kan gøre fremtidens robotter langt bedre til at træffe beslutninger. Danmarks Tekniske Universitet trækker i projektet Human Brain Project ny viden på området hjem til Danmark

20130523_humanbrainprojectRobotter, der bare følger en forudbestemt rute eller et præinstalleret program, er fortid om 10 år. I hvert fald hvis man kigger på de afledte effekter, som projektet Human Brain Project, der blev bevilliget af EU-kommissionen i starten af året, forventes at have på udviklingen af robotteknologi.

Projektet, der i korte træk handler om at kortlægge og simulere de mange milliarder af processer i den menneskelige hjerne, er ét af EU's to udvalgte forskningsflagskibe. Med et budget på intet mindre end i omegnen af én milliard euro over de næste 10 år skal projektet bringe nye videnskabelige fremskridt og fornyet grundlag for fremtidig teknologisk innovation til de europæiske lande. Og også udviklingen af robotteknologi kan få stor glæde af projektets forventede indsigt i den menneskelige hjerne.

Professor i playware og robotteknologi ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Henrik Hautop Lund varetager DTUs rolle i projektet. Han er sikker på, at resultaterne fra Human Brain Project om 10 år vil kunne aflæses direkte på den robotteknologi, som vi vil møde i hverdagen.

- Human Brain Project vil give den danske robotforskning en masse viden om den menneskelige hjerne, dens måde at indoptage viden på samt dens måde at tilpasse sig omverdenen på. Det er en viden,som vi kan bruge direkte til at gøre fremtidens robotsystemer både mere adaptive og fleksible - samt måske mere intuitive af interagere med. Sagt mere konkret vil det betyde, at vi om 10 år vil se robotter, som giver udtryk af at have en meget større indsigt, end hvad vi er vant til i dag, fortæller Henrik Hautop Lund og følger op.

- Robotterne vil kunne tage beslutninger, som virker mere rationelle og gennemtænkte end dem vi ser i dag. Så det vil ikke bare være robotter, som kører på må og få - de vil i højere grad kunne tage indtryk ind, fortolke dem og handle bevidst derefter.

Robotkrop skal komplettere forståelsen af hjernen

Human Brain Project arbejder ifølge Henrik Hautop Lund i et bottom-up perspektiv. Gennem udforskning og kortlægning af bl.a. udvalgte neuroner og forbindelser i den menneskelige hjerne er det projektets målsætning i en simulator at skabe en virtuel model for, hvordan menneskehjernen fungerer. Herudfra kan man - ved at speede processen op - få en helhedsforståelse af hjernen.

Men uden krop ville forskningen ifølge Henrik Hautop Lund være meget abstrakt, da hjernens input kommer gennem kroppen. Og derfor er det DTUs rolle at komplettere forståelsen af hjernen ved at sætte robotteknologisk krop på den virtuelle model, som projektet udvikler.

- Kroppen og dens omgivelser har indflydelse på hjernens udvikling, dens strukturer samt dens måde at fungere på. Så det vi på DTU konkret gør er, at udvikle et modulært system af forskellige robotteknologier (sensorer, processorer, aktuatorer), som skal understøtte hjerneforskerne i deres eksperimenter - så de med kropslige udtryk og interaktion med omverdenen kan udføre eksperimenter med den simulerede hjerne, fortæller Henrik Hautop Lund.

DTUs arbejde i Human Brain Project starter for alvor efter ca. 2.5 år, når udviklingen af den simulerede hjerne har nået en vis størrelse og vidensopbygning.

Læs mere om Human Brain Project på projektets hjemmeside - www.humanbrainproject.eu

Kontaktperson
Henrik Hautop LundHenrik Hautop Lund

Professor i playware og robotteknologi

Danmarks Tekniske Universitet

LOADEMAIL[hhl]DOMAIN[elektro.dtu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere