• Danish
  • English

Seneste nyheder

DTU søger virksomheder
med projektidéer

25-09-2013
DTU Elektro søger projektforslag til studenterprojekter i foråret 2014. Som virksomhed er det din unikke mulighed for at få adgang til den nyeste viden fra DTU samt få løst nogle af din virksomheds tekniske udfordringer

20130925_dtuprojektdagI foråret 2014 udbyder DTU Elektro projekter svarende til omkring 95 kandidatspecialer. Til kandidatuddannelsen i elektroteknologi søges derfor samfundsnyttige projektforslag med relevante problemstillinger. Står din virksomhed i den forbindelse med en eller flere uløste udfordringer, har I nu muligheden for at få den set efter i sømmene med den nyeste ingeniørvidenskab.

Sagt på en anden måde: Ved at tilbyde et projekt får du adgang til den nyeste viden fra DTU, og du får en 'næsten uddannet' civilingeniør ind i din virksomhed - uden udgifter til løn!

Et konstruktivt samarbejde omkring et projekt er værdiskabende både for den studerende og for virksomheden. . Uddannelsen er engelsksproget og omkring en tredjedel af studerende er internationale.

Om projektsamarbejdet

Projektet skal omfatte løsningen af en større ingeniørteknisk opgave, herunder planlægning, udførelse og rapportering. Omfanget af projektet svarer til 840-980 timers arbejde per studerende og udføres enkeltvis eller i grupper af to studerende.

Ønsker du at tilbyde projektforslag, bedes du logge på DTU's projektdatabase: http://www.dtu.dk/Samarbejde/Virksomheder/Samarbejde-med-studerende/Projekt-og-praktikdatabasen

Online-formularen skal udfyldes for hvert projekt, som du uploader.

Projektdag på DTU

DTU Elektro afholder forud for projektsamarbejderne en projektdag, hvor projektudbydere, DTU-vejledere og studerende kan mødes og drøfte projekterne. Alle er meget velkomne til at deltage i projektdagen.

Projektforslag til projektdagen bedes inddateret i projektdatabasen før den 1. oktober 2013.

Tid & sted
Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 12:15-16:00
Bygning 303N, Aud. 42, DTU Kgs. Lyngby

Tilmelding og information:
Projektkoordinator Thomas Taul [email protected]

Læs mere om projektdagen på http://www.elektro.dtu.dk/Samarbejde/projektdag

Efter projektdagen vælger de studerende projekt, og tilmelder det hos en DTU-vejleder. DTU-vejlederen orienterer efterfølgende virksomheden herom og sørger desuden for at aftale det første møde, inden projektet går i gang.

Kontaktperson
Ole RavnOle Ravn

Lektor, studieleder for kandidatuddannelsen i Elektroteknologi

DTU Elektro

LOADEMAIL[or]DOMAIN[elektro.dtu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere