• Danish
  • English

Seneste nyheder

Flere operationsrobotter kræver større samarbejde

05-04-2013
Antallet af solgte operationsrobotter udgør en ganske lille procentdel af den samlede mængde robotter på verdensplan. Kun i omegnen af 3000 operationsrobotter har i dag fundet vej til operationsstuerne. Til gengæld findes der verden over stærke forskningsmiljøer på området. Men hvorfor forholder det sig således, og hvorfor har forskningsresultaterne svært ved at flytte fra universiteterne og ud på operationsstuerne?

20130405_operationsrobotterProfessor i kirurgisk robotteknologi Gillaume Morel fra det franske Université P&M Curie i Paris løftede ved det netop afholdte European Robotics Forum i Lyon sløret for sin version af svaret - kort fortalt er der for lidt forskningsinddragelse af kirurgisk personale, og videndelingen mellem de to grupper er for lille.

Gillaume Morel er af den holdning, at for at øge brugen af operationsrobotter, så bør forskere og udviklere stille sig selv spørgsmålene om, hvad der målet udviklingen, og hvordan vi i det hele taget bedriver forskningen.

Først og fremmest fremhæver Gillaume Morel, at udviklingen og forskningen i langt højere grad end i dag bliver nødt til at tage udgangspunkt i det, han kalder market push og medical push - i markedets, efterspørgslens og klinikernes behov og ønsker. Ifølge Gillaume Morel udvikles mange nye operationsrobotter uden at have rod i reelle behov eller ønsker fra fx markedet. Til gengæld er udgangspunktet i højere grad forskningsmiljøernes behov for at føre banebrydende og sofistikeret forskning, patentering og artikelpublicering - en tilgang som Gillaume Morel kalder techno push og ikke går godt i spænd med den efterfølgende markedslancering og salg af konkrete produkter.

- Vi kan fremstille en masse flotte teknologier, men hvis der ikke er klinisk involvering i udviklingen fra starten er der brug for en masse held, hvis de skal opfylde markedets behov. Så min holdning er, at medicinske behov og markedets behov fra allerførste færd bør være del af forskningen og udviklingen, fortæller Gillaume Morel.

Nye forskningsgrupper skal vise vejen

Men udover en ændring forskningens tilgang til markedet, så mener Gillaume Morel, at også opbygningen af forskningsgrupperne bør sammensættes anderledes end det sker i dag.

- Ekspertise i robotteknologi er ikke nok til at udføre forskning på dette område. Efter min mening er der brug for at opbygge teams, der både omfatter ingeniører, forskere, læger, kirurger osv. Robotforskere har svært ved forstå områdets udfordringer og behov i dybden - ligesom at det kirurgiske personale kan have svært ved at forstå, hvorfor de skal anvende robotteknologi, når de dybest set ikke ved, hvad den kan gøre for dem, fortæller Gillaume Morel.

Så ifølge Gillaume Morel er en af vejene til større anvendelse og mere brugbar kirurgisk robotteknologi, at kirurger og robotforskere får større forståelse for hinandens arbejdsområder.

- Robotforskere på området for kirurgisk robotteknologi burde tilbringe to dage om måneden på hospitalernes kirurgiske afsnit. Der kan de dagligt observere en masse relevante ting, som ikke er nedskrevet nogen steder, og som man ikke kan beregne sig frem til. Samtidig bør kirugerne være tæt på robotforskerne. De er nødt til at forstå teknologien, røre ved den, prøve den, understreger Gillaume Morel.

Markedsforståelse er nødvendig

Som et sidste punkt påpeger Gillaume Morel, at der i de tværfaglige forskningsgrupper bestående af såvel robotforskere som kirurger og klinikere også bør være tilknyttet ekspertiser, som kan tænke lancering af produkterne ind i udviklingen fra starten.

- Når en kirurg får en idé, hvordan kan en robotforsker så evaluere den i forhold til markedets behov? Det kan ikke lade sig gøre. Der er brug for eksperter, som kender markedet, har en enormt netværk af aftagere, og som vurdere robotteknologien i forhold til andre og alternative løsninger til det samme problem - for robotteknologi er ikke den eneste teknologi, som kan forbedre vores sundhed, forklarer Gillaume Morel.

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere