• Danish
  • English

Seneste nyheder

FLL sætter fokus på
robotteknologi til naturkatastrofer

27-02-2013
Tilmeldingen til årets FIRST LEGO League-konkurrence er netop åbnet. Konkurrencen sætter i år under overskriften ”Nature´s Fury” fokus på naturkatastrofer og hvordan robotteknologi kan tænkes ind i den kontekst

20130227_fllFIRST LEGO League 2013 (FLL) sætter endnu en gang fokus på læring med og gennem LEGO Mindstorms-robotter. Temaet for konkurrencen i 2013 er - Nature´s Fury - og sætter dermed spot på teknologiske muligheder omkring naturfænomener som fx jordskælv, tsunamier, orkaner etc.

Konkurrencen ønsker særligt at inddrage børn og unge i udforskningen af hvilke muligheder, som findes eller kan udvikles til at imødegå naturens kræfter - bl.a. med baggrund i globale klimaforandringer.

Læs mere om året udfordring og tilmeld dig på www.hjernekraft.org. Innovationsnetværket RoboCluster arrangerer i samarbejde med Mikro Værkstedet den fynske delfinale under FIRST LEGO League 2013.

Bagom konkurrencen

FLL er en videnskabskonkurrence henvendt til børn og unge i alderen 10-16 år. De tilmeldte hold arbejder med årets udfordring gennem tre områder: forskning, teknologi og profilering

20120216_fll

For at deltage i FIRST LEGO League skal man stille op som hold og tilmelde sig senest den 1. september 2013. Alle deltagende hold får i midten af september tilsendt årets udfordring, der som nævnt tager i år tager afsæt i naturkatastrofer under overskriften Nature´s Fury.

Udfordringen består af tre opgaver, som skal løses i løbet af 8 uger. De tre opgaver er fordelt på:

1. En forskningsopgave med relation til årets udfordring. Her skal holdet selv definere et relevant problem, som de vil undersøge og forske i. Forskningen skal munde ud i præsentationen af en ny smart løsning på problemet

2. En teknologiopgave. Med LEGO Mindstorms skal hvert hold bygge og programmere en robotløsning, som kan løse en række forskellige udfordringer på en robotbane. Banen udleveres samtidig med udfordringen

3. En profileringsopgave, som tager udgangspunkt i en fremvisning af holdets opnåede resultater

Hvad får eleverne ud af det?

FIRST LEGO League er et tværfagligt projekt, hvor deltagerne får erfaring med at arbejde projekt-og problemorienteret omkring et samfundsrelevant emne. Herudover udfordres deltagerne på ikke mindst deres kreative sans, faglige kunnen samt samarbejdsevner. Tillige er konkurrencen fagligt relevant i fag som natur/teknik, matematik, dansk og samfundsfag - og giver en introduktion til nordisk sprog generelt.

Som en naturlig del af projektet får deltagerne yderligere en øget forståelse for ikke mindst robotter og programmeringen af dem - samt berøring med de mange steder i samfundet, hvor de kan anvendes i fremtiden.

Kontaktperson
Bjarke NielsenBjarke Nielsen

Sekretariatsleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2119 4797

LOADEMAIL[bjarke.nielsen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere