• Danish
  • English

Seneste nyheder

Projektforslag til åbne midler søges

11-02-2013
Innovationsnetværket RoboCluster udbyder i foråret 2013 en pulje af åbne midler til nye samarbejdsprojekter med udgangspunkt i virksomhedsbehov

20130211_aabnemidlerDe åbne midler kan søges af GTS'er og videninstitutioner til at finansiere projekter/aktiviteter, som initierer ny relevant udvikling i netværket. Projektmidlerne tildeles af Innovationsnetværket RoboClusters styregruppe, og følgende kriterier er opstillet som grundlag for udvælgelsen af projektstøtte:

Projektet/aktiviteten skal relatere sig til Innovationsnetværket RoboClusters faglige fokusområder og bidrage til opfyldelse af netværkets mål
Projektet/aktiviteten skal understøtte udvikling af ny robotteknologisk viden samt formidling af forsknings- og videninstitutionernes viden - med udgangspunkt i danske virksomheders konkrete behov
Projektet/aktiviteten skal have deltagelse af minimum 1 virksomhed og 1 forsknings-/videninstitution
Projektet/aktiviteten skal have en nyhedsværdi og en vis generisk interesse, dvs. interessere en bredere kreds end blot de deltagende virksomheder
Projektet/aktiviteten skal baseres på en aftale mellem de involverede parter, hvor mål, succeskriterier og forventede effekter for projektet fremgår klart
Resultaterne skal efterfølgende formidles til en bredere kreds igennem Innovationsnetværket RoboCluster

De åbne midler må ikke anvendes til produktudvikling for enkeltvirksomheder eller virke konkurrenceforvridende. Der vil være mulighed for at søge fra 100.000 og op til 400.000 kr.

Deadline for ansøgere er d. 2. april 2013 kl. 12, hvorefter styregruppen vil foretage udvælgelse blandt kandidater d. 24. april 2013. Projekter kan igangsættes fra ultimo april 2013, og resultaterne skal være skabt senest d. 31. maj 2014. Midlerne udbetales, når projektet er fuldført.

Projekternes resultater og prototyper vil blive anvendt i den forsatte kompetenceudvikling og synliggørelse af danske virksomheder og videninstitutioner i Innovationsnetværket RoboCluster.

Download ansøgningsskema (Word-format) - KLIK HER

Download afrapporteringsskabelon (Word-format) - KLIK HER

Download medfinansieringsskema (Word-format) - KLIK HER

Kontaktperson
Marianne SandgaardMarianne Sandgaard

Netværkskoordinator

Innovationsnetværket RoboCluster

T.+45 2135 6274

LOADEMAIL[marianne.sandgaard]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere