• Danish
  • English

Seneste nyheder

Kamerateknologi kan lette frugtavleres inspektion af galmider

25-02-2013
En metode til at detektere galmider i solbærbuske kan gøre livet lettere for danske avlere. Løsningen, der gør brug af specielle udendørskameraer giver avleren mulighed for hurtigt at afdække store områder af plantagen og slå effektivt ned, hvor det er nødvendigt

20130225_galmideprojektAlene i Danmark må 120 solbæravlere hver vinter manuelt inspicere mange kilometer solbærbuske for mideangrebne knopper. Hvis bare én angreben knop overses, risikerer man, at den inficerer mange omkringstående buske - ikke kun med galmiderne selv, men også andre farlig vira, som miderne bærer på. I EU er det ulovligt at sprøjte mod disse mider.

Et projekt støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen har netop undersøgt mulighederne for vision-detektering af mideangrebne solbærknopper med et udendørskamera, samt muligheden for at udvikle en relevant billedalgoritme og metode til positioneringsbestemmelse af angrebne knopper med GPS - således at de angrebne solbærbuske kan detekteres og graves op. Det er nemlig et stort problem, at mange mideangrebne knopper overses og dermed ødelægger store dele af produktionen. Ved brug af et kamera til automatisk detektering af mideangrebne solbærknopper vil store dele af de oversete knopper reduceres.

Mangler en producent

At inspicere de mange buske er hårdt og koldt arbejde, og det er svært at skaffe arbejdskraft til at udføre arbejdet. Derfor har der fra solbæravlernes side været et ønske om at finde en anden løsning på inspiceringen, hvilket et samarbejde mellem en lokal avler, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut har forsøgt at belyse. Udstyret til projektet blev samlet hos Syddansk Universitet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, og Machine Vision-algoritmen blev lavet hos Teknologisk Institut.

- Kamerateknologien er afprøvet hos avler Mads Møller Andersen ved Ørbæk, og den skal naturligvis afprøves og videreudvikles på et større datagrundlag. Det er beregnet, at avlerne kan spare 1200 kr. per hektar. Det giver et godt budget til videre udvikling efter standardformlen for 2 års tilbagebetalingstid, hvilket burde gøre det muligt at finde en producent, der kan hjælpe med at forvandle kamerateknologien til et modul, som nemt kan monteres på avlerens foretrukne køretøj, fortæller Michael Nielsen fra Teknologisk Institut, Robotteknologi.

Videre udvikling

Det afprøvede system åbner også nye muligheder for udbytteforudsigelse for både danske og internationale bæravlere.

- Gennem feedback fra danske avlere ved vi, at de ser potentiale i at bruge samme hardware til at beregne en udbytteforudsigelse, når buskene er i blomst i april. De skal have et estimat senest primo juni for at være klar til høsten. Teknologien har derfor også stort internationalt potentiale, da solbær dyrkes i mange lande, hvor de har samme udfordringer som de danske, og teknologien kan udvides til at dække andre sorter med lignende karakteristika, slutter Michael Nielsen.

Kontaktperson
Michael NielsenMichael Nielsen

Konsulent

Teknologisk Institut, Robotteknologi

T. +45 7220 2984

LOADEMAIL[mlnn]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere