• Danish
  • English

Seneste nyheder

Kan robotten styres med en berøring?

24-06-2013
En projektgruppe støttet af Innovationsnetværket RoboCluster sætter netop nu gang i et studie af mulighederne for at udvikle nye kommunikationsmåder mellem mennesker og robotter. Udgangspunktet bliver kommunikation gennem skub, træk og berøringer

20130624_beroering_robotEn øget indførsel og brug af robotteknologi tæt på mennesker kræver nye metoder til, hvordan mennesker og robotter kommunikerer og interagerer med hinanden. Teknologierne skal i højere grad end i dag kunne samarbejde sikkert og ikke mindst meningsfuldt med mennesker.

Samarbejde mellem mennesker og robotter foregår i dag i høj grad gennem programmering på fx en skærm. Nogle robotter kan delvist styres gennem et "teach-mode", hvor brugeren fører robotten rundt til en række ønskede positioner.

- Selv de mest intuitive brugerflader der findes i dag, er centreret om terminaler og skærme, og de lægger op til, at robottens betjeningspanel er med i enhver kommunikation med robotten. Det giver måske mening, når robotten står stille, men det lægger bestemt ikke op til dynamisk samarbejde med robotten, når den er i drift, fortæller Anders Stengaard Sørensen, der er lektor og PhD i datateknologi på Syddansk Universitet.

Behovet for en mere naturlig kommunikation og interaktion er derfor stort, hvis fremtidens robotter skal indgå i tættere og mere naturlig interaktion med mennesker. En projektgruppe støttet af Innovationsnetværket RoboCluster undersøger derfor mulighederne for at skabe nye interaktionsmuligheder ved hjælp af force feedback kommunikation (skub/træk/berøring osv.).

Intuitiv styring med berøringer

I projektet undersøger og demonstrerer projektgruppen mulighederne for at flytte kommunikation mellem menneske og robot fra terminalen og til selve robotten. Det sker bl.a. ved at lægge væsentlige dele af kommunikationen mellem bruger og robotcontroller over på det, som kaldes force feedback. Ønsket er at lade væsentlige dele af kommunikationen foregå langt mere intuitivt med berøring, træk og skub.

Indledningsvist sættes projektet i søen gennem en undersøgelse af udgangspunktet og forudsætningerne for at udvikle force feedback kommunikation. Dette sker primært ved en indledende workshop, hvor indsamling af erfaringer og ønsker vil danne grundlag for opbygningen af en robotteknologisk forsøgsopstilling.

Efterfølgende gennemfører forskere fra Syddansk Universitet en række konkrete studier af forsøgsopstillingen og dens evne til at interagere med mennesker. Her vil projektgruppen særligt sætte fokus på netop test og dokumentation af opstillingens evne til at kommunikere meningsfuldt med brugeren via berøringer.

- For at afgrænse problemstillingen, tager vi udgangspunkt i de eksperimentelle træningsrobotter, Syddansk Universitet har udviklet i andre sammenhænge, idet træning er en ideel proces til at studere fysisk interaktion mellem menneske og robot. Hele processen omkring træning er i forvejen baseret på berøring, træk og skub, omkring nogle ret simple bevægelser, forklarer Anders Stengaard Sørensen.

Ny viden om muligheder og potentialer

Projektet bevæger sig på et område, som endnu er ganske lidt udforsket og beskrevet. Dette til trods er det forventningen, at projektet vil give ny viden om både potentialer og udfordringer ved at flytte sig fra traditionel kommunikation til force feedback kommunikation mellem robotter og mennesker. Mere konkret forventer projektpartnerne, at de opnåede resultater vil kunne benyttes direkte i udviklingen af produkter hos flere af partnerne - og derved skabe nye innovative produkter og arbejdspladser.

Økonomi

Projektet løber i perioden maj 2013 til januar 2014 og er støttet af Innovationsnetværket RoboCluster med 247.875 kroner. Projektets samlede budget lyder på 496.875 kr.

Partnere

Center for Social Praksis og Kognition, Syddansk Universitet
Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet
RoboTrainer ApS
360 Development ApS

Kontaktperson
Jesper HeltzenJesper Heltzen

RoboTrainer ApS

LOADEMAIL[jheltzen]DOMAIN[gmail.com]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere