• Danish
  • English

Seneste nyheder

Kan robotten tage elektronikskrottet?

30-05-2013
Genanvendelsen af dansk elektronikskrot trænger til et løft. Den danske virksomhed Averhoff, der sorterer og forarbejder danskernes skrottede elektronik kigger nu på robotteknologien som løftestang til øget genanvendelse og udvinding – fx af sjældne jordarter

20130529_elektronikskrotIndsamling og genanvendelse af elektronisk skrot halter efter traditionelle områder som fx pap/papir, glas og metal. I 2011 blev der i Danmark markedsført ca. 115.000 tons elektronik, mens der kun blev indsamlet ca. 83.000 tons til genanvendelse. Dermed går store mængder af sjældne jordarter og metaller tabt - materialer som med fordel kan genanvendes og samtidig mindske presset på jordens sjældne ressourcer.

Men en øget brug af automatisering og robotteknologi kan ifølge en af genbrugsvirksomhederne, der har specialiseret sig på området, være vejen mod større genanvendelse og udnyttelse af produkternes sjældne materialer.

Tom Ellegaard, der er driftsleder hos genbrugsvirksomheden Averhoff i Risskov, løftede ved arrangementet "Automation til affaldshåndtering" d. 13. maj sløret for, hvilke tanker de i øjeblikket gør sig omkring indførelsen af automatisering og robotteknologi.

- Hos Averhoff kører vi på et basis genanvendelsesanlæg - og vi har egentlig haft mulighed for at afsætte vores fraktioner i det miks, som de nu er. Men vi kan også se, at den udvikling, som sker nu, øger kravet for en større renhed af fraktionerne. Derfor er vi nu nødt til at rykke til næste step i vores brug af teknologi. Vi er nødt til at tænke på, om vi ved brug af robotteknologi kan løfte vores materialer til et endnu højere niveau, fortalte Tom Ellegaard.

Størst gevinst i forsorteringen

Averhoff tager sig af genanvendelsesprocessen fra de skrottede elektronikprodukter ankommer i bure fra indsamlingspladserne, og til de er delt i mange og mindre bestanddele. Den største gevinst ved brug af robotteknologi ligger dog ifølge Tom Ellegaard i forsorteringen, hvor skrottet deles op i udvalgte kategorier.

- Forsorteringen er det område, hvor jeg ser det første step i indføringen af robotteknologi. Jo før vi kan spotte og fjerne såvel vigtige som problematiske emner, jo mindre arbejde har vi med dem senere i processen. Er der allerede tidligt i processen mulighed for at fjerne elementer, som indeholder et bestemt materiale, som skal håndteres særskilt, jo bedre bliver vores håndtering af emnernes materialer, pointerede Tom Ellegaard.

Generelt handler det for Averhoff om at kunne øge renheden af de fraktioner, som efter sorteringen skal sælges videre til genanvendelse. For Tom Ellegaard er identifikation af udvalgte emner og materialer derfor et kerneområde, hvor han gerne vil undersøge mulighederne for brug af robotteknologi nærmere.

- Et interessant område at belyse kunne være spørgsmålet om, hvorvidt det er robotten, som hjælper manden, eller om det er manden, som hjælper robotten? For vores produktion ser jeg det således, at der i hvert fald vil være noget omkring brug af teknologi til udpegelse af produkter - af særlige emner som fx indeholder sjældne jordarter, eller emner som kan forurene den efterfølgende proces. Men det kan være efterfølgende, når emnerne er blevet knust, hvor vi skal identificere fx bestemte typer plastik, som måske ikke skal med videre i processen. Så generelt er vi på jagt efter noget, som kan løfte kvaliteten af de materialer, som kommer ud efter behandlingen, fortalte Tom Ellegaard.

Demontage af fladskærme

Når snakken falder på genbrug af sjældne jordarter og udvinding af farlige stoffer, gjorde Tom Ellegaard det yderligere klart, at også demontagen af gamle fladskærme er et område, hvor han gerne vil kigge nærmere på brugen af robotteknologi. Både for at øge Averhoffs mulighed for at tage denne opgave in-house, men også fordi at gamle LCD-skærme indeholder så meget kviksølv, at det er en farlig proces for mennesker at varetage.

Gamle fladskærme indeholder kviksølv, som vi ikke må udsætte vores medarbejdere for. Derfor skal de skilles ad meget forsigtigt. Kunne man bruge en robot i den sammenhæng vil det ikke bare fjerne faren for vores medarbejdere men også give os nye markedsområder. Alternativet er at vi skal pakke vores folk ind - og det er også dyrt, sagde Tom Ellegaard.

Se Tom Ellegaards præsentation fra arrangementet - KLIK HER

Herunder finder du oplæggene fra arrangementets andre oplægsholdere

Inge Werther, DAKOFA - KLIK HER
Kjeld Jensen, ReTec Miljø - 2 præsentationer - KLIK HER og KLIK HER
Finn Tang Thomsen, InnoSort - KLIK HER
Janica Johanson, ZEN Robotics - KLIK HER

Kontaktperson
Tom EllegaardTom Ellegaard

Driftsleder

Averhoff

LOADEMAIL[tom]DOMAIN[averhoff.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere