• Danish
  • English

Seneste nyheder

Kun 30 pct af dansk produktion er automatiseret

13-03-2013
Den første rapport fra AIM-projektet, der skal klarlægge potentialet for automatisering i danske virksomheder, er nu klar. Resultaterne viser bl.a., at gennemsnitlig kun 30 pct. af produktionsprocessen i virksomhederne er automatiseret

- Denne første rapport viser, at der potentielt er mulighed for yderligere automation i en stor del af de danske fremstillingsvirksomheder. Gennemsnitlig er kun 30 pct. af produktionsprocessen i virksomhederne automatiseret. Det er især inspektion og eksekvering, som mange virksomheder mangler at automatisere," siger Lene Kromann fra Copenhagen Business School, der sammen med sine kolleger varetager analysen af de mange virksomheders data. Her følger et par uddrag fra rapporten.

Graden af mekanisering

Som det fremgår af figur 1, er der virksomheder, som i alle produktionsprocesser har medarbejdere til at holde enten et emne og/eller værktøj i hånden. Og samtidig er der virksomheder, som har mekaniseret hele produktionsprocessen og ikke længere bruger medarbejdere til at holde, placere eller flytte produkter eller værktøj. Mere konkret foregår hovedparten af processerne fortsat ved hjælp af produktionsarbejdere i 12 pct. af danske fremstillingsvirksomheder, mens mindre end 1 pct. af virksomhederne er tæt på at have alle deres processer mekaniseret.

20130313_mekanieringsindeks

Figur 1. Fordelingen af danske fremstillingsvirksomheder ud fra deres mekaniseringsgrad i 2010. Skalaen går fra manuel bearbejdning i hver af de 6 produktionsprocesser til fuld mekaniseret produktionsproces uden manuelle indgreb.

 Især inspektionsdelen sker manuelt

Betragtes hver af de 6 produktionsprocesser separat ses det især, at inspektionsdelen sker manuelt. Figur 2 viser, at 59 pct. af fremstillingsvirksomhederne benyttede manuel inspektion i 2005, og at der i 2010 fortsat er 54 pct. af virksomhederne, som har manuel inspektion. Fremstillings- og bearbejdningsprocessen er derimod den proces, hvor der er flest processer, som er mekaniseret

20130313_mekaniseringsgrad

Figur 2. Mekaniseringsgraden af inspektion af varen gennem produktionsprocessen.  Det hvide felt viser andelen af virksomheder, hvor der er en medarbejder involveret i alle inspektioner. Det mørkegrå felt viser andelen af virksomheder, hvor alle inspektioner er fuld mekaniseret.

Stor spredning af mekaniseringsgrad i alle industrier

Generelt ses der en stor spredning i graden af mekanisering i fremstilling, bearbejdning og behandling i alle fremstillingsindustrier. Virksomhederne befinder sig på alle stadier af produktion - fra manuel til fuldt mekaniseret.

 20130313_mekaniseringsgrad_industrier

Figur 3. Mekaniseringsgraden fordelt på industrier.  Det hvide felt viser andelen af virksomheder, hvor der er en medarbejder involveret i alle inspektioner. Det mørkegrå felt viser andelen af virksomheder, hvor alle inspektioner er fuld mekaniseret.

På figur 3 ses, at meget få virksomheder i dag ikke benytter maskiner til at udføre processer inden for bearbejdning, fremstilling og behandling.  Transportmiddelsfremstilling er den branche, der har flest virksomheder kun med manuelle fremstillingsprocesser, idet 20 pct. af virksomhederne har manuelle fremstillingsprocesser. Derimod benytter føde- og drikkevarebranchen mest teknologi i deres fremstillingsprocesser. Faktiske er der i denne branche ingen virksomheder, som kun har manuelle fremstillingsprocesser, og i 8 pct. af virksomhederne er fremstillingsprocessen fuld mekaniseret. Jern og metal industrien, som er den største fremstillingsindustri i Danmark, har virksomheder på alle stadier. 3 pct. har kun manuelle fremstillingsprocesser, og 8 pct. af virksomhedernes fremstillingsprocesser er fuld mekaniseret

Digitalisering følger mekanisering

Hvis der i stedet ses på digitalisering af produktionsprocesser, viser Figur 4, at udbredelsen af digitalisering i produktionsprocessen er meget den samme som for mekanisering.

20130313_digitaliseringsindeks

Figur 4. Digitaliseringsgraden i danske fremstillingsvirksomheder. Skalaen går fra stadiet hvor virksomheden ikke at benytter IT-systemer hverken til eksekveringen, sporing, processtyring eller indkøring af nye produkter (IT indeks=0) til indeksets maksimale værdi 16.

Kommende måneders analyse

I forbindelse med AIM-projektet vil det i de kommende måneder blive analyseret, hvordan mekanisering og digitalisering i produktionen påvirker virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne

AIM-projektet støttes af Industriens Fond og foregår som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, virksomheden Eltronic, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Copenhagen Business School. Læs mere på www.aim-projekt.dk

Kontaktperson
Søren Peter JohansenSøren Peter Johansen

Faglig leder

Teknologisk Institut, Robotteknologi

T. +45 7220 2859

LOADEMAIL[spj]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere