• Danish
  • English

Seneste nyheder

Millioner til automatisering
af syddanske virksomheder

03-07-2013
3.1 mio. kroner til øget automatisering skal forbedre produktivitet og omsætning hos de syddanske industrivirksomheder. Midlerne bevilliges af Syddansk Vækstforum, og RoboCluster samt en række øvrige syddanske robotaktører hjælper frem mod udgangen af 2014 syddanske virksomheder på vej mod øget konkurrencekraft ved brug af automatisering og robotteknologi

20130703_logoerFaldende konkurrenceevne på de internationale markeder tvinger dagligt danske virksomheder til at flytte navneskilt og maskiner uden for landets grænser. Men nu skal den tendens stoppes i Region Syddanmark. Syddansk Vækstforum bevilliger nu 3.1 millioner kroner til at vende denne udvikling. En række gennemgribende tjeks af syddanske virksomheders konkrete automationspotentialer skal nemlig give virksomhederne nyt syn på muligheden for at optimere produktion og øge konkurrenceevnen ved brug af automatisering og robotteknologi.

Kigger virksomhederne i kortene

Midlerne fra Syddansk Vækstforum går til projektet "Automation i Syd", hvor en række erfarne syddanske aktører på robotområdet besøger de mange virksomheder. Her vil de synliggøre virksomhedernes konkrete gevinster ved brug af øget automatisering.

- Automation i Syd er et konkret tilbud om støtte til de syddanske produktionsvirksomheder, som forventer at kunne hente gevinster ved at indføre øget automatisering. Vi besøger virksomhederne for at hjælpe dem med at se deres muligheder for at gå fra manuel til automatiseret produktion. Gennem en række tjeks, udviklingsforløb og kompetenceløft får virksomhederne tilført netop den viden om automatisering, som de har brug for til at kunne konkurrere på internationale markeder - men fra en hjemadresse i Region Syddanmark, fortæller sektionsleder Niels Korsager fra Teknologisk Institut, der er overordnet ansvarlig for Automation i Syd.

Øget salg med automatisering

Tilbuddene i projektet handler ikke blot om at skære virksomhedernes produktionsomkostninger ned ved hjælp af automatisering og robotteknologi. Et særligt ønske er nemlig at skabe et syddansk produktionsgrundlag, som gennem øget brug af automatisering gør virksomhederne i stand til at øge deres salg og markedsandele gennem fx flere og mere forskellige kvalitetsprodukter.

- Det traditionelle blik på automatisering er, at det i høj grad kan sænke udgifterne til løn. I Automation i Syd tilbyder vi en række virksomheder et forløb, som vi kalder strategisk automatisering. I forløbet tilbyder vi virksomhederne ny indsigt, så de udover besparelser af udgifter også får øje på, at automatisering giver positive effekter på produktkvalitet, levering, kundeservice, kapacitet og lignende. Samt at automatisering kan være en dynamo til at kunne bevæge sig ind på nye markeder og være med til at skabe nye og mere differentierede produkter, som kan sælges til højere priser, fortæller Niels Korsager.

Projektet skydes i gang i august 2013 og afsluttes i december 2014. Automation i Syd har et totalt budget på 4.675.891 kroner. Bag projektet står de syddanske robotaktører: Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi, Innovationsnetværket RoboCluster, Syddansk Universitet, Dansk Robot Netværk - DIRA, AluCluster, PKE-Consult, Erhvervsakademi Sydvest og Erhvervsakademiet Lillebælt.

Hvorfor Automation i Syd?

I årene 2009-11 flyttede ikke færre end 10.000 danske arbejdspladser til udlandet. Det er en udvikling, som rammer hårdt i Region Syddanmark, hvor mere end 25 pct. af alle danske industrijobs har adresse.

En rapport udarbejdet for Region Syddanmark viser, at der i den syddanske region er et stort uudnyttet automationspotentiale på tværs af industriens brancher, og at syddanske virksomheder har et stærkt udgangspunkt for at øge automatiseringsgraden.

Faktisk kan virksomheder øge produktiviteten helt op til 15 pct. ved at automatisere i samme grad som de bedst automatiserede virksomheder i Danmark

Bagom midlerne fra Syddansk Vækstforum

Udover Automation i Syd har Syddansk Vækstforum også bevilliget midler til projekterne SAFIR og AutoSyd. Projekterne, der alle sætter fornyet fokus på indførelse af automatisering og robotteknologi hos syddansk virksomheder, har et samlet bevilliget budget på 11.333.148,9 kr.

Kontaktperson
Niels KorsagerNiels Korsager

Sektionsleder

Teknologisk Institut, robotteknologi

T. +45 7220 1060

LOADEMAIL[nko]DOMAIN[teknologisk.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere