• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ny innovationsstrategi tegner RoboClusters 2013

07-01-2013
Styregruppen og sekretariatet i Innovationsnetværket RoboCluster ønsker alle et rigtigt godt nytår – vi håber at se dig og din virksomhed til en masse spændende arrangementer og samarbejdsprojekter i det kommende år

2013 bliver året, hvor Danmark skal begynde realiseringen af sin første innovationsstrategi med visionen "Danmark - løsningernes land". Strategien, der blev præsenteret kort før jul, bliver i høj grad drivende for såvel Innovationsnetværket RoboClusters som de øvrige danske innovationsnetværks og klyngers arbejde i 2013 - og de kommende år.

Download Innovationsstrategien - KLIK HER

Innovationsnetværket RoboCluster rykker på den baggrund i 2013 endnu tættere på nogle af de samfundsudfordringer, som på fremtidig sigt kan blive Danmarks nye veje til vækst og styrkeområder, og som publikationen "FORSK 2020 - strategiske forskningshorisonter", der er udgivet af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, oplister som centrale forskningsområder med betydning for Danmarks vækst, beskæftigelse og velfærd - nu og i morgen.

Download FORSK 2020 - KLIK HER

FORSK 2020 sætter bl.a. fokus på vigtigheden af at omsætte forskning til innovation og nye markeder samt ikke mindst vækst og konkurrenceevne på følgende overordnede emner: "Et samfund med grøn økonomi", "Et samfund med sundhed og livskvalitet", "Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet", "Et effektivt og konkurrencedygtigt samfund" samt "Et kompetent samfund med sammenhængskraft". Flere af disse områder spiller naturligt sammen med forskning i og udvikling af robotteknologi - og vil dermed også være Innovationsnetværket RoboClusters naturlige forankring i arbejdet for at skabe innovation i krydsfeltet mellem forskere, udviklere og slutbrugere.

20130107_genanvendelseØget fokus på genanvendelsesteknologier

Ét af de robotteknologisk særligt interessante områder i FORSK 2020 hører til under punktet "Et samfund med grøn økonomi", der i høj grad handler om udviklingen af nye teknologier, som kan skabe grundlaget for en mere bæredygtig brug af vores globale ressourcer.

Et globalt øget pres på råstoffer og ressourcer på baggrund af bl.a. en voksende befolkning i hele verden gør, at vi i langt højere grad end i dag skal kunne opsamle, sortere og genanvende vores ressourcer. Intelligente robotteknologiske teknologier til understøttelse af denne udvikling har derfor stort potentiale og vil være et øget interesseområde i Innovationsnetværket RoboCluster i 2013.

20130107_produktionAutomatisering af industrien - nu og i morgen

Under overskriften "Et højteknologisk samfund med innovationskapacitet" tager FORSK 2020 også udgangspunkt i Danmarks behov for fornyet fokusering på den danske fremstillings- og produktionsindustri - og behovet er direkte til at føle på. Skal produktion i fremtidens Danmark være en realitet, så skal produktionssystemet geares til en konstant øget foranderlighed i bl.a. efterspørgsel. Det kræver større fleksibilitet, produktionshastighed og intelligent tilpasning til markedsbehov.

Robotteknologien bliver en central spiller i denne kontekst. Den danske fremstillings- og produktionsindustri vil med en øget indførsel af nye produktionsoptimerende teknologier samt et udvidet fokus på indarbejdelse af de danske videninstitutioners viden på området kunne hæve produktiviteten og konkurrenceevnen på både de nationale og internationale markeder. Innovationsnetværket RoboCluster vil derfor i 2013 bibeholde netværkets stærke fokus på området og være en naturlig aktiv medspiller i arbejdet for at skærpe danske virksomheder konkurrenceevne ved hjælp af udvikling og brug af ny teknologi.

Vi glæder os til at samarbejde med dig

Mange andre områder end de to nævnte vil selvfølgelig også være i centrum for netværkets arbejde i 2013 - bl.a. robotter til offshore, som der i slutningen af 2012 blev sat øget fokus på gennem et samarbejde med Offshore Center Danmark. På samme måde som nye områder vil dukke frem henover året.

Fra styregruppe og sekretariat i Innovationsnetværket RoboCluster vil vi endnu gang ønske alle et rigtig godt nytår.

Bjarke Nielsen
Sekretariatsleder
Innovationsnetværket RoboCluster
T. +45 2119 4797
[email protected]

Ole Ravn
Styregruppeformand
Innovationsnetværket RoboCluster
Studieleder, Danmarks Tekniske Universitet
T. +45 4525 3560
[email protected]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere