• Danish
  • English

Seneste nyheder

Ny sensor skal afhjælpe inkontinens

27-02-2013
Hver 10. dansker over 67 år lider i dag af inkontinens. En ny intelligent bækkenbundstræner skal give øget livskvalitet og forbedret træning af bækkenbunden hos kvinder med inkontinens

20130227_epinoÉn ud af 10 danskere over 67 år oplever i dag af problemer med inkontinens - og antallet er støt stigende. Internationale undersøgelser viser, at ca. 3 pct. af alle kvinder i 20-års alderen har inkontinensproblemer - i alderen 80 år + er det mere end hver tredje.

Aktiv træning af bækkenbunden kan være med til at behandle og forebygge inkontinens, og nye teknologier kan være med til at øge motivationen til træning samt kvaliteten deraf. Syddansk Universitet, Innovationsnetværket RoboCluster og Welfare Tech gennemfører i øjeblikket et teknologiudviklingsprojekt (Bækkenbundstræner) på området - i samarbejde med Props & Pearls og rehabiliteringsafdelingen på Odense Universitetshospital, der bl.a. har beskrevet de konkrete udfordringer og muligheder omkring træning af bækkenbunden.

Mere målrettet træning

Projektet sætter særligt spot på at integrere nye sensorer i den eksisterende bækkenbundstræner EPI-NO. Sensorerne giver nemlig helt nye muligheder for at måle og dokumentere bækkenbundsmusklernes kraft ved knibeøvelser. Herved åbnes for hidtil usete muligheder for at skræddersy personlige og målrettede træningsprogrammer til kvinder med inkontinens.

Samtidig bliver det muligt at visualisere både de indsamlede data og effekten heraf.

- Bækkenbundstræner-projektet ændrer måden hvorpå man traditionelt træner bækkenbunden for at forebygge og behandle inkontinens. Sensorens data opsamles og visualiseres på fx en smartphone eller tablet, og effekten af træningen dokumenteres i en digital log. På den måde modtager brugeren og den tilknyttede terapeut både under og efter træningen feedback om effekt og fremskridt i forhold til fx tidligere træning - til gavn for fremtidig vejledning og muligheder for at justere træningen efter den enkeltes behov, fortæller Conny Heidtmann, der er Innovationsnetværket RoboClusters projektleder på bækkenbundstræner-projektet.

Feedback skal motivere træningen

Projektet søger udover den rent tekniske udvikling også at indhente ny viden om, hvorvidt feedback på træningen har en motiverende effekt, og om den påvirker kvaliteten i en positiv retning.

- Tendensen er, at vi måler og registrerer vores egne data inden for andre former for træning fx. hvor langt man løber, hvor hurtigt man løber osv. Denne registrering af træningsdata giver det, som kan kalde biofeedback - og andre undersøgelser viser, at biofeedback har en motiverende indvirkning på træningen. Den motiverende biofeedback overfører vi til andre former for træning - i dette tilfælde til bækkenbundstræning, fortæller Conny Heidtmann.

Bækkenbundstræneren er netop blevet testet af frivillige testpersoner, der alle arbejder med inkontinens på et professionelt niveau. Ifølge Conny Heidtmann kan de alle nikke genkendende til den motiverende effekt, som biofeedbacken giver til træningen.

- Resultaterne fra testen tegner godt. Alle testpersoner giver udtryk for, at de oplever en motiverende effekt, og at bækkenbundstræneren netop kan være med til at løse udfordringer, som den traditionelle træning står overfor - særligt omkring fx individuelt tilpassede træningsprogrammer og måling af selv helt små fremskridt i træningen. Til gengæld pointerer testpersonerne, at testudstyret i den nuværende version er vanskeligt at håndtere, beretter Conny Heidtmann, der dog understreger at en ny trådløs version allerede er på vej.

Bagom projektet

Welfare Tech støtter projektet, som gennemføres i RoboLab på Syddansk Universitet, hvor ny viden om sensorer overføres til forskellige former for træning og hjælpemidler. Projektet er i RoboLab del af et større satsningsområde omkring udvikling af nye træningsteknologier til brug i hjemmet. Visionen er at tilføre traditionelle træningsredskaber ny funktionalitet og værdi gennem sensorer, der kan motivere brugeren og dokumentere effekten af træningen.

20130228_wt_logo

Kontaktperson
Conny HeidtmannConny Heidtmann

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2058 5132

LOADEMAIL[cohe]DOMAIN[mmmi.sdu.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere