• Danish
  • English

Seneste nyheder

Platypus: Springbræt til robotteknologi i affaldssektoren

01-10-2013
En projektgruppe støttet af Innovationsnetværket RoboCluster sætter netop nu gang i kortlægningen af robotteknologiske muligheder i affaldssektoren. Målet er at skabe et springbræt for udvikling af ny robotteknologi til grundigere affaldssortering

20131001_platypusI Danmark indsamles hvert år omkring 15 millioner tons affald. Disse enorme mængder kan betragtes som en stor ressource for genbrug af råmaterialer. Trods det gennemføres der på nuværende tidspunkt ikke fuldstændige genanvendelsesprocesser. Desuden genanvendes kun halvdelen af elektronisk skrot, som indeholder værdifulde metaller og sjældne jordarter.

Det skyldes blandt andet, at der i affaldssektoren er mangel på teknologier, der kan adskille affaldskilderne fra hinanden. Ved udviklingen af sådanne teknologier, kunne man i højere grad udnytte de potentialer, der ligger i de store mængder affald. Derfor sætter en projektgruppe finansieret af Innovationsnetværket RoboCluster nu fokus på mulighederne for at udvikle og anvende automation til affaldsbehandling. Projektet har fået navnet Platypus. Et springbræt til større genanvendelse

Med Platypus er det målet at give et overblik over udviklingsmuligheder for robot-og sensorteknologier i til området. Med andre ord skaber projektet et overordnet billede af, hvilke teknologiske muligheder, der findes på affaldsområdet. Herved kan projektet betragtes som et springbræt til en række nye projekter samt et første skridt på vejen mod en fremtidig bedre genanvendelse af dansk affald.

Affaldssortering foregår stadig i høj grad manuelt eller ved lavteknologiske løsninger. Det er derfor projektets forventning, at en øget implementering af robotteknologi og automation kan mindske afhængigheden af manuel sortering og samtidig gøre behandlingsprocessen af affaldet mere grundig. Ligeledes forventes det, at projektets kortlægning vil føre til teknologiske projekter med potentiale for reduktion i procesomkostninger, produkter af højere værdi og et bedre arbejdsmiljø.

Kortlægning af genanvendelsesaktiviteter

Projektet udarbejder indledningsvist en undersøgelse af de genanvendelsesaktiviteter, der i forvejen finder sted i Danmark til at behandle affald som elskrot, tekstilaffald og industriaffald. På denne baggrund vil man udvælge virksomheder, som kan være mulige kandidater til at anvende automatiserede sorteringsteknologier i fremtiden.

Dernæst er det målet at analysere de udvalgte virksomheders behandlings- og genanvendelsesaktiviteter. Herunder er der to særligt vigtige mål. Først vil man identificere de områder i processerne, hvor manuel sortering er nødvendig, men som muligvis kan erstattes af automatiserede teknologier. Dernæst vil man karakterisere de materiale- og affaldsstrømme, som det giver mening at behandle yderligere for at øge kvaliteten eller for at kunne genanvende flere ressourcer.

Projektet skal ende ud i tekniske løsningsforslag og mulige automatiseringskoncepter til de medvirkende virksomheder.

Økonomi

Projektet er støttet af Innovationsnetværket RoboCluster og løber fra den 1. oktober 2013 til den 30. maj 2014. Budgettet er samlet set på 600.000 kr.

Partnere
- Averhoff A/S
- Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi, Syddansk Universitet
- Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet

Projektet vil desuden drage fordel af den allerede eksisterende platform for INNOSORT-konsortiet, som omfatter en række relevante virksomheder i affalds- og ressourcesektoren.

Kontaktperson
Jutta PripJutta Prip

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2440 9874

LOADEMAIL[jutta.prip]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere