• Danish
  • English

Seneste nyheder

Prisbillig PicknPlace-robot i støbeskeen

19-04-2013
To virksomheder og forskere fra Aalborg Universitet tager netop nu hul på udviklingen af en prisbillig 3-akset industrirobot til håndteringsopgaver (PicknPlace). Projektet er støttet af Innovationsnetværket RoboCluster og løber til midten af 2014

20130422_aau_projektUdviklingen og samarbejdet mellem virksomheder og forskere tager udgangspunkt i ønsket om at udvikle en industrirobot-arm, hvor fx alle unødvendige og ofte fordyrende funktionaliteter er fjernet - for derved at skabe en billigere løsning. Mere konkret er det målet at udvikle en prisbillig robotarm, der kan udføre det, der i tekniske termer kaldes Schoenflies Motion - men som også kan sammenlignes med de bevægelser en tjener benytter, når han går med en bakke på armen.

- Mange PicknPlace-opgaver i industrien kræver teknologier som kan udføre schoenflies-bevægelser. Men ofte er de robotarme, som anvendes til disse opgaver dyre og har unødig mange frihedsgrader. Vi vil i projektgruppen derfor udvikle en omkostningsbillig robotarm, som er skræddersyet til håndteringsopgaver i bl.a. fødevareindustrien, som har mange af denne type opgaver, fortæller Shaoping Bai, der er lektor ved Institut for Mekanik og Produktion på Aalborg Universitet og projektleder på projektet.   

Letvægtsarm med hurtig omstilling

En 3-akset robotarm er i sig selv ikke nyt. Robottypen SCARA, der har været anvendt i industrien i mange år, er et godt eksempel herpå.  SCARA-robotter har dog den ulempe, at de i deres yderste akse kun tilbyder mulighed for at løse opgaver i en horisontal akse. Det vil udviklingsprojektet med Aalborg Universitet i spidsen forsøge at ændre.

Et af projektgruppens mål er nemlig at gøre den udviklede robotarm let omskiftelig (rekonfiguerbar) i sit arbejdsområde. Gennem en mindre manuel omstilling fra opgave til opgave er det målet at robotten både vil kunne løse opgaver horisontalt såvel som vertikalt - og dermed tilbyde nye arbejds- og anvendelsesområder for 3-aksede robotter.   

Herudover er det målet at minimere robotarmens vægt ved at placere alle motorer på robottens "base", hvilket samtidig betyder en øget sikkerhed for mennesker i robottens arbejdsområde.

De to virksomheder, som deltager i projektet, er MEKO Technology og Pharma Production.

Kontaktperson
Shaoping BaiShaoping Bai

Lektor

Institut for Mekanik og Produktion, Aalborg Universitet

LOADEMAIL[shb]DOMAIN[m-tech.aau.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere