• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotteknologi til
kamp mod muslinger

13-02-2013
Offshore-branchen kan spare store summer, hvis belægninger på havfundamenter kan udføres automatisk og kontinuerligt. Et nyt virksomhedsnetværk skal kigge nærmere på mulighederne for brug af bl.a. robotteknologi til denne opgave

20130213_offshore1Alger, søanemoner, muslinger og andre belægninger af mikroorganismer (biofouling) udgør en konstant risiko mod offshore-installationer under vand - fx fundamenter til vindmøller og olie-/gasrigge. Den uønskede vækst vanskeliggør ikke blot inspektion og service men øger i takt med mængden af belægninger også vandets pres på installationerne. Manuelt og omkostningstungt dykkerarbejde er i dag den eneste mulighed for effektiv bekæmpelse af den skadende biofouling. Intelligent og kontinuerlig bekæmpelse med robotteknologi vil kunne skabe helt nye muligheder for offshore-branchen.

Et nyt virksomhedsnetværk initieret af Offshore Center Danmark i samarbejde med Innovationsnetværket RoboCluster vil derfor nu kigge nærmere på mulighederne for at udvikle robotteknologiske løsninger til kampen mod biofouling. Netværket tog sin officielle start ved en konference om undervandsrobotter fredag den 8. februar 2013, og de deltagende virksomheder skal nu arbejde videre med netværkets fokus på området.

Få millimeter stål sparer millioner

20130213_offshore2Biofouling presser dagligt offshore-virksomhedernes omkostninger til materialer i vejret. Fx benyttes i dag kraftigere stålkonstruktioner end nødvendigt for bl.a. at modvirke det øgede pres, som vandets konstante påvirkning udgør. Og der er mange penge at spare, hvis påvirkningen af biofouling kan minimeres eller fjernes. Beregninger foretaget af forskere fra Aalborg Universitet viser, at havvindmølle-producenter ved blot af skære 1 millimeter stål af sokkelkonstruktionens diameter kan spare mange millioner kroner.

Robotteknologier til afrensning kan være én blandt flere mulige løsninger på offshore-branchens udfordringer.

Strukturer udfordrer teknologien

Men teknologisk er der stadig et stykke vej til målet. Således var nogle af konklusionerne fra to grupper studerende fra Aalborg Universitet, som forud for konferencen havde arbejdet med afdækningen af muligheder for at benytte AUV´ere (autonomous underwater vehicles) til netop afrensning af biofouling.

Blandt de mange udfordringer, som grupperne havde lagt til grund for deres arbejde, og som særligt vanskeliggør automatisk afrensning, er fundamenternes store forskellighed. Ikke to vindmølleparker er ens og en begrænset arbejdshøjde ved bl.a. stiger og rør øger udfordringerne for teknologierne. Samtidig er der et stort behov for energitilførsel, da selve kørslen og afrensningen vil kræve store mængder strøm - et behov, som vil være svært at dække, da der ikke umiddelbart kan hentes energi fra selve vindmøllen.

Udover de rent teknologiske udfordringer spiller også tidsaspektet ved afrensningen en stor rolle. For at minimere strømforbruget og samtidig undgå at skulle benytte så kraftige værktøjer, at der vil være risiko for at ødelægge fundamentets overfladebelægning, er det nødvendigt at kunne afrense hvert enkelt fundament én gang i timen. Sker dette ikke, vil biofilm fra vandet allerede have skabt gunstige vækstbetingelser for biofouling - og derved øges behovet for kraft og energi ved afrensningen.

Hovedkonklusionen fra grupperne var derfor, at AUV´ere ikke vil være det optimale valg for afrensning af biofouling - særligt pga. den store mængde AUV´ere, som vil være påkrævet for at kunne afrense en gang i timen. Herudover vil prisen pr. AUV være stor grundet bl.a. de mange involverede teknologier, som løsningen vil kræve.

Virksomhedsnetværket under Offshore Center Danmark og Innovationsnetværket RoboCluster vil nu på kommende netværksmøder sætte fokus på de teknologiske muligheder i forbindelse med bekæmpelse af biofouling på offshoreinstallationer.

Kontakt projektleder ved Offshore Center Danmark Klaus Jørgen Møllekov - [email protected] - eller projektleder i Innovationsnetværket RoboCluster Jutta Prip - [email protected] - hvis du vil vide mere om dine muligheder for at tage del i netværket og dets arbejde.

Kontaktperson
Jutta PripJutta Prip

Projektleder

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2440 9874

LOADEMAIL[jutta.prip]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere