• Danish
  • English

Seneste nyheder

Robotteknologiske udfordringer i kødindustrien

18-11-2013
Det går fremad med Innovationskonsortiet RealRobot, hvor den første opgave nu er løst. Ved at besøge tre slagterier har man fundet de generelle problemstillinger inden for kødindustrien, hvilke byder på flere robotteknologiske udfordringer

20131118_kyllingerDen første opgave i Innovationskonsortiet RealRobot er løst: Realtidsstyrede robotter til kødindustrien. En gruppe af forskere og udviklere har tilbragt flere dage på svine- og kyllingeslagterier iført hvidt arbejdstøj og udstyret med kameraer - og en masse spørgsmål til medarbejderne på slagterierne. Opgaven var at udpege arbejdsprocesser, som kun kan overtages af meget avanceret robotteknologi.

Delopgaver

Opgaven blev opdelt i to delopgaver. Den første havde til formål at identificere og karakterisere de procesled på slagterierne, som er vanskelige at erstatte med eksisterende automatiseringsløsninger, og som med fordel - økonomisk og arbejdsmiljømæssigt - kan erstattes med robotteknologi.

Den blev løst ved besøg på tre slagterier, der stillede fabrik og personale til rådighed for en detaljeret gennemgang af alle slagteriernes arbejdsoperationer og gav adgang til opstilling af måleudstyr med henblik på foreløbigt datamateriale. Arbejdet resulterede i to lister med potentielle cases.

Observationerne på slagterierne ledte over i den anden delopgave, som havde til formål at karakterisere generelle problemstillinger, der skal arbejdes videre med i innovationsprojektet samt opstille slutbrugernes krav til løsningerne.

Nyttig arbejdsproces

Arbejdsprocessen har været nyttig for både teoretikere og praktikere. Underdirektør på Danish Crown Kurt T. Pedersen udtalte bagefter, at det har været lærerigt for slagteriet at blive stillet spørgsmål om, hvorfor de har valgt at gøre, som de gør. Det har fået dem til at se på arbejdsprocesserne på en ny måde.

Inden løsningen af opgaverne forventede man, at der ville blive tale om ganske få relevante problemstillinger på slagterierne. Men især på svineslagteriet blev listen over potentielle problemstillinger lang. Inden den planlagte workshop, hvor der skulle vælges cases til det videre forskningsarbejde, blev der gennemført arbejdsmøder med slutbrugerne (slagterierne) og forskerne, hvor opgaven var at diskutere udfordringerne ud fra det økonomiske og arbejdsmiljømæssige potentiale. Arbejdet blev afsluttet med en workshop, hvor alle parter deltog. Deltagerne diskuterede rangeringen af de enkelte cases med hensyn til brugerpotentiale og forskningshøjde.

Problemstillingen med ophængning af kød

Det blev relativt let konkluderet, at den generelle problemstilling til videre arbejde kan beskrives ved "ophængning". Det omfatter ophængning af delstykker, for eksempel skinker og forender fra svineslagtekroppe på såkaldte juletræer, og ophængning af bedøvede kyllinger.

Operationen består i at identificere et emne, gribe det korrekt, identificere afleveringspunktet og aflevere emnet korrekt.

Identificering af begge ben på en bedøvet kylling blandt andre bedøvede kyllinger er en så stor udfordring, at en robot ikke umiddelbart kan erstatte den manuelle opgave. Der skal derfor udtænkes en hjælpefunktion, der kan gøre robottens arbejde muligt og etisk forsvarligt, så man samtidig opnår den ønskede kapacitet. På grund af høj kapacitet, støv og støj er der store arbejdsmiljømæssige fordele ved en automatisering.

Svineskinker ophænges på såkaldte juletræer, som har vist sig at være det mest hensigtsmæssige transport- og opbevaringsmedie med hensyn til plads- og køleeffektivitet. Men ophængningen kræver "håndelag" og styrke, så skinkerne ikke falder ned. En automatisering vil også her være en fordel for både arbejdsmiljø og effektivitet.

Robotteknologiske udfordringer

Kvaliteten af robottens operationer er afgørende, hvorfor der skal indbygges funktioner, som kontrollerer at begge ben på kyllingen gribes korrekt, at skinkerne vender og gribes korrekt og at de afleveres og hænger rigtigt på bøjlen eller krogen. Alle disse funktioner kræver sensorer, der kan identificere emnerne, fastlægge form og orientering samt afstand, samtidig med at emnerne transporteres på et bånd.

Kontaktperson
Chris Claudi-MagnussenChris Claudi-Magnussen

Seniorkonsulent, MSc PhD

DMRI - Teknologisk Institut

T. +45 7220 2566

LOADEMAIL[ccm]DOMAIN[dti.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere