• Danish
  • English

Seneste nyheder

Søg tilskud til din idé

18-04-2013
Mangler dit nye produkt lige den sidste viden for at være klar til markedet? Så er en udvidet videnkupon måske vejen. Rådet for Teknologi og Innovation åbner nu for ansøgninger på op til 1 million kr. fra SMV-virksomheder med behov for samarbejde med videninstitutioner om et innovationsprojekt

20130418_videnkuponUdvidet videnkupon-ordningen har som hovedformål at skabe vækst i små og mellemstore virksomheder via forsknings- /videnbaseret innovation. Den udvidede videnkupon kan støtte udvikling, der er for avanceret til Rådet for Teknologi og Innovations anden støtteordning "almindelig" videnkupon, men ikke egner sig til større samarbejdsprojekter med mange partnere.

Ordningen er et tilbud om støtte på mellem 250.000 og 1.000.000 kr. til små og mellemstore virksomheder (SMV), som har et innovationsbehov, der kan opfyldes ved hjælp af samarbejde med en eller flere videninstitutioner og eventuelt private videnleverandører.

En udvidet videnkupon har til formål at:

- øge innovationskapaciteten i samfundet gennem samarbejder mellem SMV og de videregående uddannelser i konkrete forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter

- styrke erhvervsrettet forskning og uddannelse ved de videregående uddannelser

Både virksomhed og videninstitution skal være aktive, udførende deltagere i projektet.

Hvilke typer projekter kan der søges om tilskud til?

Under udvidet videnkupon gives der støtte til eksperimentelle udviklingsprojekter.

Herunder forstås "erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnskabelig, teknologisk, kommerciel og anden relevant viden og færdigheder med henblik på at udarbejde planer, projekter, eller tegninger for nye, ændrede eller forbedrede produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Dette kan også omfatte f.eks. andre aktiviteter, der er rettet mod konceptmæssig formulering og planlægning og dokumentering af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser.", jf. den nærmere definition i artikel 30, nr. 4 i den generelle gruppefritagelsesforordning.

Visse projekter inden for eksempelvis områderne energiteknologi, fødevarer, jordbrug, fiskeri og akvakultur, kan opnå støtte under de sektorspecifikke udviklings og demonstrationsprogrammer. Sådanne projekter henvises i udgangspunktet til de sektorspecifikke programmer.

Læs mere om ordningen og hvordan du søger på hjemmesiden for
Styrelsen for Forskning og Innovation - KLIK HER

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere