• Danish
  • English

Seneste nyheder

Yderligere vækst i offshore med robotteknologi

02-12-2013
Robotteknologi kan fungere som en innovativ vækstskaber inden for offshore og subsea-branchen - ligesom det har gjort det på andre områder. Det var budskabet, da Innovationsnetværket RoboCluster og Danish Subsea Network afholdt netværksmøde i slutningen af november. Formålet var at lægge de første sten til fremtidige projekter mellem robotudviklere og SubSea-branchen

20131202_subseaEt robotteknologisk princip eller løsning fra én branche kan måske også give mening i løsningen af udfordringer i andre brancher. Således var tanken, da medlemmerne af Danish SubSea Network d. 26. november lagde vejen forbi RoboCluster-partneren Teknologisk Institut, Robotteknologi i Odense. Ved mødet fik deltagerne bl.a. et indblik i den nuværende robotteknologi på netop deres område, ligesom der blev sat fokus på robotteknologi i andre brancher.

Formålet med sidstnævnte var at give inspiration til fremtidige robotteknologiske offshore-projekter, hvorfor sammenligningen med andre brancher var central. Lars Dalgaard, konsulent hos Teknologisk Institut, Robotteknologi, satte derfor fokus på "state of the art" inden for robotteknologi, mens en rundvisning i Teknologisk Instituts robotlaboratorium ved Andreas Billesø Beck, konsulent, gjorde pointerne mere konkrete.

Offshore og robotteknologi

Netværksmødet samlede både deltagere fra universitetsmiljøet og virksomheder, der til dagligt arbejder i offshore- og/eller SubSea-branchen. Et par konkrete efterspørgsler kom da derfor også på banen - herunder bl.a. behovet for at kunne påmontere værktøjer på eksisterende undervandsrobotter.

Dette kom i forlængelse af et indlæg fra Thomas Almdal fra Teknologisk Institut, tidligere ansat hos ATLAS Maridan, der satte fokus på ATLAS Maridans AUV-teknologier (Autonomous Underwater Vehicle), som demonstrerer et offshore-område, hvor robotteknologi allerede er taget i anvendelse. Han fortalte bl.a. om, hvordan AUV'er udemærker sig ved at kunne følge havbunden med større præcision end andre undervandsrobotter. Det skyldes, at de kan have flere sensorer med ned under vandet. Derudover er der forskel på, hvor dybt, undervandsrobotter kan komme ned. I fremtiden vil man særligt udvikle inden for den dybdegående version, eksempelvis med kabellægning som et mål.

Efterfølgende gav Niels Falkenberg, CTO i Welltec, en introduktion til virksomhedens forskellige undervandsrobotter kaldet Tractors, som bl.a. anvendes til vedligeholdelse af olieboringer. Tractors er en slags "strenge", der bl.a. er i stand til at rense boringerne eller indsætte cementblokeringer mod indtrængende vand. De kan tåle meget, fx de høje temperaturer, der er i olieboringerne, og de skaber store besparelser i forhold til de alternative redskaber til vedligeholdelse af olieboringerne. Welltec oplever derfor stor succes og vækst. Derudover skyldes væksten idéen om, at der højst må gå et år, fra en idé opstår, til der er et produkt på markedet, idet udviklingen går så hurtigt, at løsningerne kan risikere at blive overhalet af andre ved længerevarende projekter.

Invitation til samarbejde med universiteterne

Det betyder ikke, at længerevarende projekter ikke er mulige. Genefke-skalaen viser, at nyudvikling inden for mere komplekse problemstillinger kræver forskningsprojekter, der strækker sig over længere perioder. Typisk vil virksomhederne og universiteterne selv skulle tage initiativ til at opstarte projekterne. I den forbindelse opfordrede professor i Automation fra DTU, Mogens Blanke, i den afsluttende diskussion af området for robotteknologi til offshore- og SubSea-branchen, mødedeltagerne til at tage kontakt til ham, hvis de ligger inde med problemstillinger, hvor løsningerne vil kræve dybdegående og langtidsvarende forskning i et fem- og tiårigt perspektiv.

I nærmeste fremtid vil der blive afholdt et nyt netværksmøde hos innovationsvirksomheden Kapacitet.

Kontaktperson
Jutta PripJutta Prip

Projektleder

Inniovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2440 9874

LOADEMAIL[Jutta.prip]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere