• Danish
  • English

Seneste nyheder

Adgang til redskaber i skyen skal lette produktudvikling for SMV’er

03-07-2014
Første åbne kald i EU-projektet CloudFlow er nu åbent

Ingeniørens vigtigste redskab er computeren. Hvad enten det er en bro, bil eller plæneklipper, så er de alle designet på en computer med efterfølgende brug af blandt andet simuleringsredskaber. Men mange små og mellemstore virksomheder må undvære de muligheder, der ligger i brugen af high-tech software - det er simpelthen for omkostningsfuldt. EU-projektet CloudFlow vil udvikle lettilgængelig software primært til små og mellemstore virksomheder, som kan rekvireres direkte fra skyen. Første åbne kald til midler i projektet er nu åbnet.

EU-projektet CloudFlow indgår i EU-initiativet I4MS. Formålet med CloudFlow er at lette adgangen til den beregningsmæssigt krævende virtuelle produktudvikling og til simuleringsværktøjer som f.eks. CAD, CAM, CAE, og gøre deres anvendelse mere overkommelig ved at tilbyde dem som tjenester fra en platform i skyen. Virksomhederne kan herfra benytte softwaren til produktudvikling, og dermed øge deres konkurrenceevne.

Syv eksperimenter inden for virtuel produktudvikling

CloudFlow er på udkig efter innovative use cases med et stort potentiale i forhold til anvendelse af teknologier i skyen. Især use cases, der omhandler faser i den virtuelle produktudvikling af mekatroniske systemer (som eksempelvis design, simulering, optimering og visualisering) som altså dækker workflows i hele værdikæden både i og på tværs af virksomheder, har stor interesse. Use case'ene skal være drevet af en slutbruger i form af en lille eller mindre produktionsvirksomhed.

Vær med - første call er åbnet!

Det første åbne call i CloudFlow er netop nu blevet offentliggjort, og der lægges op til, at alle interesserede byder ind med nye projekter. Hvert projekt skal have 1-4 partnere bestående af slutbrugere, software leverandører, udbydere af HPC- /Cloud-infrastruktur og forskningsinstitutioner. De har så mulighed for at byde ind med eksperimenter til fremstillingsindustrien, der skal køres inden for rammerne af CloudFlow. Der er planlagt syv eksperimenter (Application Experiments), som skal finansieres af det første åbne kald.

Deadline for ansøgninger er den 30. september 2014. Projektet kommer til at køre i et år fra den 1. januar til den 31. december 2015. I gennemsnit vil der blive tildelt ca. 110.000 Euro pr. projekt.

Der er yderligere information om CloudFlow og det første åbne call HER

Følg CloudFlow i LinkedIn-gruppen I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs). Her er det forestående åbne kald annonceret, og det andet åbne kald i 2015 vil også blive annonceret HER

CloudFlow - en del af I4MS

Projektet er et integreret projekt i EU-projektet I4MS, som Innovationsnetværket RoboCluster er partner i. Læs mere om I4MS HER

Kontaktperson
Marianne SandgaardMarianne Sandgaard

Network Coordinator

Innovationsnetværket RoboCluster

T. +45 2135 6274

LOADEMAIL[marianne.sandgaard]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere