• Danish
  • English

Seneste nyheder

Automatisering er vores bedste udstillingsvindue

03-03-2014
Robotteknologien kører på højtryk hos Bogense Plast. Men flere robotter til nye områder er afgørende for at beholde konkurrencekraft og produktion i Danmark. Større fleksibilitet af robotteknologierne står øverst på ønskelisten

20140303_bogenseplastInnovationsnetværket RoboCluster har besøgt Bogense Plast for en snak om muligheder og behov for øget anvendelse af robotteknologi. Det kom der følgende interview med teknisk direktør Per Grunddal Jørgensen ud af:

Hvorfor er en øget brug af robotteknologi nødvendig hos Bogense Plast?

Fordi at det er tvingende nødvendigt, hvis vi fortsat vil beholde vores konkurrencekraft og producere i Danmark. Vores og vore kunders største konkurrenceparameter er typisk prisen på produkterne, og den holder vi bl.a. nede gennem en løbende automatisering, hvor vi minimerer udgifterne til løn og manuel håndtering. Men en øget brug af robotteknologi er ikke kun vigtig i reduceringen af udgifter. Vores muligheder for at producere specielle og højt avancerede produkter afhænger i høj grad af nye robotteknologier - mange produkter kan simpelthen ikke håndteres med menneskehænder i produktionsprocessen. Og så kan vi med robotter producere 24 timer i døgnet og udnytte vores investeringer optimalt

Hvad betyder indførelsen af robotteknologi for Bogense Plast?

Set helt overordnet har vores fokus på automatisering og robotteknologi betydet, at vi i dag producerer store serier med en øget konkurrencekraft på helt op til 15 pct. Primært fordi teknologierne er med til at holde løndelen nede. Men i takt med at vi øger graden af automatisering, får vi også nye muligheder for at udvikle og producere anderledes typer produkter - fx 2- og 3-komponentstøbning-, og vi forædler vores produkter i langt højere grad en tidligere. Det betyder, at vi i dag varetager flere processer, som tidligere lå hos kunderne, men som de gerne vil af med. Forretningsmæssigt indebærer det, at vi nu har bedre og længerevarende forhold til vores kunder. Og betragter man vores produktion fra en kvalitetsmæssig side, så kan vi i dag tilbyde vores kunder en mere ensartet kvalitet, og det skyldes i særligt vores automatiseringstiltag

Hvad er de største robotteknologiske udfordringer hos Bogense Plast?

Vi installerede den første robot i 1994. Siden da har vi gjort os mange gode og til tider dyre erfaringer. Men set over tid ligger de største robotteknologiske udfordringer i at opnå tilstrækkelig fleksibilitet på det samlede produktionsapparat. Omstillingen mellem produkttyper er blevet tungere. Udfordringerne betyder, at vi særligt beskæftiger os med fremstilling af store serier og i lidt mindre grad med små serier, som kræver oftere omstilling af maskinerne. Men også selve implementeringen af teknologien er til tider en udfordring. Robotleverandørerne og vores medarbejdere har ikke de samme tekniske forudsætninger for at betjene robotterne, og forståelsen for den branche og organisation, som teknologierne skal arbejde i, er desværre ikke stor nok fra leverandørernes side. Så der ligger bestemt også en generel udfordring i at implementere robotter, som man næsten skal være robotingeniør for at kunne betjene. Uddannelse af vores brugere, simplere brugerinterfaces og klare vejledninger gør derfor en stor forskel i det daglige og er centralt for, at vi sikrer en høj effektivitet på vores udstyr

Hvad er de største gevinster ved indførelse af robotteknologi hos Bogense Plast?

Det er selvfølgelig en stor gevinst, at vi er mere konkurrencedygtige på prisen, og at vi har styrket relationerne og samarbejdet med vores kunder. Vores teknologier giver os mulighed for at være tættere på kundernes produktudvikling, og det er slet ikke uvæsentligt, når vi skal vise, hvad vi kan. Derudover henter vi også en stor gevinst i at signalere, at vi vil automatisere. Vores høje teknologiniveau er det udstillingsvindue, som viser, at vi sætter en ære i at have en høj konkurrencekraft. Teknologierne får kunderne til at føle sig trygge, og jeg synes bestemt, at vi kan mærke, at automatiseringen giver os en større anerkendelse hos vores kunder. Og så er der jo den rent økonomiske gevinst. Vi har i dag færre maskiner end for seks år siden. Trods det er vores omsætning pr. kvadratmeter produktionsareal højere end dengang

Om Bogense Plast
Bogense Plast er blandt Danmarks førende producenter af højkvalitetsplastemner og har specialiseret sig i sprøjtestøbning af termoplast og kompositter heraf. Bogense Plast er kendetegnet ved anvendelse af avanceret teknologi og en høj grad af automation af processerne

Kontaktperson
Per G. JørgensenPer G. Jørgensen

Teknisk direktør

Bogense Plast

LOADEMAIL[per]DOMAIN[bogenseplast.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere