• Danish
  • English

Seneste nyheder

Behov for robotteknologi til waste management

30-05-2014
Til RoboBusiness Europe i Billund blev der sat fokus på waste management, og hvordan en bedre affaldssortering er en forudsætning for, at vi i fremtiden kan bevare vores nuværende levestandard. Herved er robotteknologi ved at vinde indpas i affaldssektoren, og nye løsninger efterspørges i stigende grad

Vi bliver flere og flere mennesker i verden, og derfor stiger efterspørgslen på elektronisk udstyr. Men elektronisk udstyr kræver de rigtige råmaterialer, som der kun er en begrænset mængde af i verden. Affaldssektoren er derfor blevet - og udvikler sig fortsat til - en helt anden sektor, end den hidtil har været. Hvad der i dag mest er en håndteringssektor bliver måske i fremtiden en stor forretning og nicheindustri. Det er et spørgsmål om tid og firstmovers, før dette forretningsområde åbner sig i fuldt flor.

"Vi har brug for tre ekstra planeter for at have ressourcer nok i fremtiden - derfor skal vi blive bedre til at genbruge," siger Anne Nielsen fra det danske miljøministerium til RoboBusiness Europe.

Robotteknologi til affaldssortering efterspørges

At blive bedre til at genbruge inkluderer, at man skal blive bedre til at sortere affaldskilderne fra hinanden. Her efterspørger Tom Ellegaard, plant manager hos Averhoff, robotteknologi til affaldssorteringen. På nuværende tidspunkt har man magneter ved det bånd, affaldet kommer ind på, som trækker metaller ud af affaldet. Men Averhoffs nuværende metoder er ikke effektive nok, og selvom metallet sorteres, overser systemet dele, der efterfølgende skal sorteres fra manuelt. Også større stykker affald er man nødt til at sortere manuelt.

Hos Averhoff forestiller man sig, at man kan bruge kamerateknologi til at registrere ting på affaldsbåndet, men heri er dog den udfordring, at affaldet ligger i lag, og at det derved kun vil være det øverste lag, der bliver registreret. Man kunne hos Averhoff også godt tænke sig gribeværktøjer til at sortere affald, men her er det udfordrende aspekt, at affaldet har forskellige størrelser og former, hvorfor der er behov for intelligent gribeteknologi til sorteringen af affald.

Tom Ellegaard mener, det på andre områder kan være besparende at implementere robotteknologi i affaldssorteringsprocessen. Det er dyrt at opretholde et godt indeklima der, hvor affaldet skal sorteres, men hvis affaldssorteringen i fremtiden kan automatiseres fuldt ud, behøver man ikke længere at bekymre sig om dette.

Affald er kompliceret

"Robotter er hurtigere og mere pålidelige og præcise, end mennesker er," siger Timo Taalas, vice president hos Zenrobotics i Finland.

Videre fortæller han om, hvordan man hos Zenrobotics har udviklet det første robotteknologiske affaldssorteringssystem i verden. I dette system har man bl.a. samlet flere sensorer i én, som affaldet kører under, ligesom to griberobotter sorterer affaldet på båndet. Disse er intelligente og kan derfor "trænes" til at genkende flere og flere typer affald. Systemet sørger for at sortere de emner fra, der kan genbruges.

Man må forstå, at affald repræsenterer et såkaldt kaosmiljø, og robotter skal derfor ikke bare gentage det samme mønster igen og igen. De skal tilpasse sig, hvorfor man i udviklingen eksempelvis har kopieret principper fra naturen. Timo Taalas eksemplificerer det med, at hvis en robotarm griber efter et lille stykke affald, skal den være i stand til at registrere, at der på båndet kommer et større stykke affald mod den, så den når at flytte sig, inden den bliver ramt, således at den ikke bliver knust.

RoboBusiness Europe 2016 i Odense

I 2016 kommer RoboBusiness Europe igen til Danmark, og denne gang afholdes den i Odenses Arena Fyn. Målet er, at 1.000 deltagere og 100 virksomheder finder vej til Odense, som fremover vil være fast base for den europæiske RoboBusiness konference. Læs mere om RoboBusiness Europe HER

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere