• Danish
 • English

Bliv deltager i Innovationsnetværket RoboCluster

Bliv deltager i Innovationsnetværket RoboCluster

05-11-2014
Virksomheder og organisationer kan blive deltagere i Innovationsnetværket RoboCluster. Læs mere om hvad RoboCluster kan tilbyde dig, og hvorfor du skal melde dig som deltager i den her korte Q&A

1. Hvilken forskel gør netværket?

Innovationsnetværket RoboClusters vision er at gøre Danmark til foregangsland for udvikling og innovativ anvendelse af robotteknologi og automation, hvor det skaber størst værdi for det danske samfund og den enkelte virksomhed.

Igennem årene kan vi se, at Innovationsnetværket RoboClusters virke har haft betydning for robotmiljøet i Danmark.

2009-2014:

 • 40+ arrangementer
 • 5+ videnrejser til bl.a. USA, Japan og Tyskland
 • 50 igangsatte innovationsprojekter
 • Igangsætning af nye områder inden for velfærdsteknologi, affaldshåndtering, biologisk produktion og leg og læring


2. Hvem henvender netværket sig til?

Deltagelse i Innovationsnetværket RoboCluster er for dig, der gerne vil tættere på den danske forskning, udvikling og design inden for robot- og automationsteknologi - ligegyldigt om du er en virksomhed (slutbruger, leverandør, udvikler eller producent af robot- og automationsløsninger), en offentlig institution, en brancheforening eller en forsker.

Vi har for det kommende år valgt at fokusere på fem områder inden for robotteknologi og automation, som virksomheder, universiteter og offentlige institutioner kan se relevansen af.


3. Hvorfor har I valgt at etablere de fem fokusområder?

For at målrette netværkets fokus og imødekomme samfundets behov og industriens efterspørgsel. Innovationsnetværket RoboCluster følger tendenserne i samfundsudviklingen og deltagernes udfordringer, og kan på den baggrund justere fokusområderne.

 • Robot- og automationsteknologi til fremstillingsindustrien
 • Robot- og automationsteknologi til sundhedssektoren
 • Robot- og automationsteknologi til landbruget
 • Robot- og automationsteknologi til affaldssektoren
 • Robot- og automationsteknologi til fremtiden

Et femte fokusområder bliver en tænketank inden for robot- og automationsteknologi, der skal sikre Innovationsnetværket RoboClusters vision om at være foregangsland for udvikling og innovativ anvendelse af robotteknologi og automation.


4. Hvorfor vil I opfordre folk til at blive deltagere i netværket?

Deltagelse i Innovationsnetværket RoboCluster giver mulighed for at få ny relevant viden inden for robotteknologi og automation, som kan bruges til at skabe værdi for din virksomhed/organisation.

Som deltager får du:

 • Adgang til innovationsprojekter og hjælp til fundraising
 • Afklaring af robotteknologiske innovations- og udviklingsbehov
 • Dedikeret matchmaking med centrale videnmiljøer og virksomheder
 • Gratis deltagelse i Innovationsnetværket RoboClusters inspirationsarrangementer og innovationsseminarer
 • Skræddersyede videnrejser og besøg hos nationale og internationale videnmiljøer
 • Kontakt til internationale brugere, udviklere og videnmiljøer
 • Adgang til ny robotteknologisk viden

Det er gratis og ganske uforpligtende at blive deltager i Innovationsnetværket RoboCluster.  Du bliver deltager ved at udfylde vores deltagererklæring. Hvis du har spørgsmål, er du  velkommen til at kontakte Netværksleder Mette Klausen: e-mail: mette.klausen(at)robocluster.dk eller M. +45 2244 4038

Hvis du ikke ønsker at blive deltager i Innovationsnetværket RoboCluster, vil der være et deltagergebyr ved de forskellige arrangementer, og du kan stadig modtage nyhedsbrevet.


5. Hvor finder du information om netværkets aktiviteter og deltagererklæring?

 

 

Kontaktperson
Mette KlausenMette Klausen

Netværksleder

Innovationsnetværket RoboCluster

+45 2244 4038

LOADEMAIL[mette.klausen]DOMAIN[robocluster.dk]

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
 • Kontakt
 • Forskerparken 10
 • 5230 Odense M
 • Telefon: 9350 7500
 • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere