• Danish
  • English

Seneste nyheder

Danish Crown: Vi skal æde elefanten i småbidder

12-05-2014
Danish Crown har gennem årene gjort sig mange erfaringer med automatisering. Produkternes store variation stiller enorme krav til teknologiernes evner. Vejen til fortsat dansk kødeksport går bl.a. gennem automatisering af delprocesser

20140512_danish crownInnovationsnetværket RoboCluster har besøgt Danish Crown til en snak om muligheder og behov for øget anvendelse af robotteknologi. Det kom der følgende interview med Kurt Pedersen, underdirektør i produktionen, ud af.

Hvorfor er en øget brug af robotteknologi nødvendig hos Danish Crown?

Danish Crown er blandt verdens største udbydere af kød til både det danske og det globale marked. Men kampen om de globale markeder stiger i takt med, at et voksende antal udbydere til ikke mindst højprismarkederne, der er vores primære marked, melder sig på banen. Samtidig er vores stærkeste brand, at vi sælger dansk kød af den højeste kvalitet. Processer som fx slagtning og opskæring er derfor, hvis vi fortsat vil kalde det dansk kød, nødt til at ligge i Danmark - og ikke i udlandet, hvor vi måske kunne gøre det billigere. Det er derfor vitalt for Danish Crown som virksomhed, at vi hele tiden finder nye måder at optimere og effektivisere vores processer på. Her spiller automatisering og robotteknologi en vigtig rolle.

Hvad er de største udfordringer ved at indføre robotteknologi hos Danish Crown?

Grundudfordringen ved at indføre robotteknologi på vores kerneområder - slagtning og opskæring - er produkternes manglende ensartethed. På nogle opskæringslinjer håndterer vi op til 20.000 produkter på en dag. Ingen af disse produkter er ens. De varierer bl.a. i vægt, fedt og anatomi, og det gør det svært for den eksisterende robotteknologi at håndtere og bearbejde kødet, så det får en tilstrækkelig høj ensartethed videre i processen. Hvis en robot deler en gris i to stykker, der ikke overholder processens krav til ensartethed, så forplanter problemerne sig ud i den efterfølgende bearbejdning - og hver gang vi skal nedkvalificere et produkt, koster det udbytte og konkurrenceevne i markedet, som efterspørger standardiserede produkter. Hvis vi fx ødelægger hovedproduktet pga. en upræcis opskæringsrobot, så falder slutproduktet måske fra en værdi på 25 kr./kg til måske 10 kr./kg.

Hvordan vil Danish Crowns anvende robotteknologi i fremtiden?

Efter mange forsøg med store robotteknologiske helhedsløsninger har vi fået et ordsprog, som lyder, at vi skal æde elefanten i småbidder. Vi skal satse på små og simple robotløsninger, som varetager delprocesser i stedet for store forkromede maskiner, som løser hele processen. Udfordringen er jo nemlig, at hvis vi i den store løsning vil ændre en delproces, så er det stort set umuligt. Modsat kan vi øge kvaliteten af hver enkelt proces, og vi kan reagere og omstille hurtigere efter markedets behov, hvis vi i fremtiden fokuserer mere på linjer med bl.a. robotteknologiske delprocesser. Samtidig kan vi på den korte bane skabe en øget effektivisering og reducering af udgifter ved at anvende robotteknologien til at forbedre vores arbejdsmiljø. Vi har mange arbejdsstationer med tunge løft og fare for nedslidning. Her vil en øget brug automatisering og robotteknologi kunne nedsætte slidtagen på vores medarbejdere - og dermed også mindske vores udgifter på området.

Kan en øget brug af robotteknologi bibeholde flere arbejdspladser hos Danish Crown i Danmark?

Jo stærkere Danish Crown står økonomisk via brug af fx robotteknologi, jo større sandsynlighed er der for, at vi overlever som en stærk og konkurrencedygtig udbyder af kød. Kan vi øge vores konkurrencekraft gennem avanceret teknologi, så er der også større sandsynlighed for, at der om 10 år er svineproduktion i Danmark i samme skala som i dag. Så det er helt klart, at en velovervejet indsats omkring automatisering vil skabe øget konkurrenceevne med udlandet og derved bibeholde mange af både vores og landmændenes arbejdspladser i Danmark i fremtiden.

Om Danish Crown

Danish Crown er blandt verdens største kødseksportører og verdens største svinekødseksportør. Dertil kommer produktion og salg af en række andre fødevareprodukter i koncernens datterselskaber.

robocluster

Kort om RoboCluster 

RoboCluster samler danske kompetencer inden for forskning, udvikling og design af robotteknologi. Netværket giver dig ny viden om robotter, robotteknologi og intelligente løsninger og services til indsatsområder med stor politisk og udviklingsmæssig bevågenhed. Få nye input til netop dine udfordringer med robotteknologi og automatisering og kom tættere på det danske robotmiljø 

Læs mere...
  • Kontakt
  • Forskerparken 10
  • 5230 Odense M
  • Telefon: 9350 7500
  • LOADEMAIL[mail]DOMAIN[robocluster.dk]

Bevillingsgivere

BevillingsgivereBevillingsgivere